Ronny Asabina: “Regering moet niet solliciteren naar problemen”

Ronny Asabina, BEP-voorzitter en -fractieleider in de Nationale Assemblee, vindt dat de regering niet moet solliciteren naar problemen met de bevolking in de kwestie van de voorgenomen verhoging van de stroomtarieven en de steeds achteruit hollende koopkracht vanwege de inflatie. Het Assembleelid vindt dat niet, omdat met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, een bepaalde tijdslijn is afgesproken voor de doorvoering van maatregelen, deze niet aangepast zouden kunnen worden vanwege de omstandigheden in de praktische uitvoering. 

Afspraak met IMF

Met het IMF is afgesproken, dat in het kader van de afbouw van subsidie per juni de stroomtarieven verder verhoogd moeten worden. Hiervoor zou echter meer begrip en draagvlak zijn indien de regering eerst had besloten per direct het mes te zetten in het rationaliseren van de bedrijfsvoering bij de EBS en het doorlichten van de energie opkoopovereenkomsten van het bedrijf met SPCS (Staatsolie Power Company Suriname). Bij elke gezonde bedrijfseconomische benadering zou deze werkwijze gevolgd worden, maar enkel en alleen omwille van de afspraak met het IMF wordt de verdere verhoging van het stroomtarief doorgedrukt.

Algemeen is de indruk, dat de stroomtarief nog steeds “onjuist” te hoog is, niet alleen vanwege de inefficiënties bij de EBS, maar ook vanwege de veel hogere prijs die SPCS de EBS in rekening brengt voor de levering van stroom van de Afobaka Centrale en de energiecentrale te Tout Lui Faut.

Inflatoire werking

Asabina wijst erop, dat elke verhoging van het stroomtarief inflatoire doorwerking heeft op prijzen van goederen en diensten. De koopkracht van de bevolking staat nu nog steeds onder groeiende druk van de inflatie. En de druk wordt alleen maar groter met verhoging van het stroomtarief. Asabina noemt verder de te verwachten prijsstijgingen als gevolg van de verhoogde douanekoers en de importinflatie als gevolg van de prijsontwikkelingen in de wereld.

Het vooruitzicht dat er per 1 juli er belastingverlichting zal komen vanwege de invoering van nieuw belastingschijven bij loon- en inkomstenbelasting, is nu ook nog onzeker. De afspraak binnen het tripartietoverleg is, dat met de invoering van BTW per 1 juli, er ook nieuwe belastingschijven zouden komen. De introductie van BTW per 1 juli lijkt zoals de zaken er nu voor staan niet haalbaar. BTW per 1 juli is ook een afspraak gemaakt met het IMF. 

Gat op de begroting

Indien BTW niet meer per 1 juli ingaat, betekent het dat de begrootte ontvangsten van de overheid voor dit dienstjaar 2022 ook achter zullen lopen. Asabina wil dan weten hoe de regering denkt het ontstane gat in de begrootte ontvangsten te zullen dekken en welke negatieve effecten die zullen hebben op de samenleving. Hij denkt onder andere op de uitbetaling van salarissen en lonen, de uitgaven ten behoeve van de gezondheidssector en het noodzakelijke onderhoud van infrastructuur.  Over deze en andere zaken die niet volgens de afgesproken tijdsplanning met het IMF dreigen te verlopen, roept Asabina de regering op om open en eerlijk met de bevolking en de sociale partners  te communiceren.

Ook vindt de parlementariër, dat de regering zich minder moet bedienen van het zichzelf geven van schouderkloppen van hoe goed zij het doen. Dit terwijl het volk steeds zwaarder gebukt gaat onder steeds achteruit hollende koopkracht vanwege de inflatie. De regering maakt zich nu op om het derde IMF tranchebedrag van ongeveer U$S 57 miljoen te ontvangen later deze maand.

Het IMF bestuur komt later deze maand bijeen om goedkeuring te verlenen aan de staff level overeenkomst inzake de tweede kwartaalevaluatie van het economisch herstelprogramma.

SS     

error: Kopiëren mag niet!