Meldpunt Informatie Anoniem moet leiden tot algemene veiligheid

Voor mensen, door mensen en om mensen. Zo werd het Meldpunt Informatie Anoniem (MIA) maandag 6 juni omschreven tijdens de lancering. Via dit netwerk – een initiatief van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) – kunnen mensen anoniem informatie verschaffen over criminele activiteiten, misdaden of andere zaken die niet in de haak zijn. Het gaat er bij het meldpunt om dat anonimiteit in deze altijd centraal staat. De gemeenschap kan op deze manier een bijdrage leveren aan de veiligheid in de eigen omgeving en in Suriname als land.

Het platform kan bereikt worden via de website www.meldpunt.sr. Het ligt in de bedoeling dat de samenleving meldingen doet van elke foutieve handeling die wordt waargenomen. Het gaat in deze om brandstichtingen, ontvoeringen, diefstal, berovingen, het gebruik of de handel in verboden middelen zoals drugs en pesticiden. Verder kunnen ook meldingen worden gedaan over horecabedrijven die zich niet aan de hygiëneregels houden of ondernemingen die niet volgens vergunningsvoorwaarden werken. 

Maar, ook kan melding gedaan worden van overwoekerde percelen, kwikgebruik, het lozen en/of dumpen van afval, chemische stoffen, illegale opslag van afvalstoffen, industrieel afval en illegale afgravingen. 

Daarnaast wordt door het MIA ook geprobeerd de sociale controle wederom op gang te brengen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen meldingen doen van handelingen die in de buurt, school of omgeving niet in de haak zijn. Of het nu gaat om pesten, het meenemen van steekwapens naar school of situaties waarbij kinderen het gevoel hebben dat hun veiligheid in gevaar is. Het kan voor wat het laatste betreft gaan om omstandigheden waarbij gebruik wordt gemaakt van hun foto’s of video’s of wanneer zich verdachte personen in hun omgeving bevinden.

“Voor mensen, door mensen en om mensen”, was dan ook een duidelijke omschrijving waarmee werd aangegeven dat het erom gaat de algemene veiligheid ter hand te nemen door middel van de anonieme bijdrage van de samenleving. 

Een anonieme melding wordt eerst getoetst, hetgeen betekent dat eerst wordt nagegaan of de informatie klopt. Het vooronderzoek kan maken dat er meer informatie duidelijk wordt. Als deze informatie samen met die van de anonieme melding voldoende is om over te gaan tot actie, dan zal de tip van het MIA een reden zijn om een nieuw onderzoek te starten, maar ook om een oud onderzoek te heropenen. Het MIA-netwerk is zeven dagen per week 1×24 uur bereikbaar.

error: Kopiëren mag niet!