De test van samenwerking

Het komt volgens leerkrachten goed uit als ouders in de vakantie met hun kinderen lessen oefenen. Jinte, die les geeft op een basisschool, haalt tijdens een gesprek met Dagblad Suriname aan, dat ouders op zo’n manier kunnen ontdekken waarin hun kinderen zwak of sterk zijn.

“Het gaat niet in een keer lukken of op zo’n korte termijn, maar zo kan er snel iets gedaan worden of een verbetering worden aangebracht. De ouders hadden genoeg tijd, maar was de school toen niet begonnen, dan hadden de ouders ook niet echt een idee van welke leerstof verzorgd moest worden. De samenwerking tussen ouders en leerkrachten was ook niet zo sterk. Intussen zijn enkelen van ons dagelijks bezig met ouders om aan te geven wat gedaan moet worden of welke repetities zullen volgen”, benadrukt de leerkracht.

“Ook geven wij de ouders tips mee hoe zij de lessen of oefeningen kunnen opstellen. Het is niet de taak van ouders, maar wij moeten in een beperkte tijd de kinderen trainen of klaar maken voor de volgende stap en om op zo’n manier hoeven ze niet achter te raken. Het probleem bij de jongere kinderen is vaak genoeg lezen, schrijven, klanken opzeggen en rekenen. Hoewel de kinderen door zullen stromen, is het wel van belang te blijven oefenen”, zegt Jinte

Enkele ouders kunnen in de vakantie de gelegenheid nemen samen met hun kinderen te oefenen, bijvoorbeeld met het schrijven. “Kinderen zitten langer dan twee uurtjes met een vak, terwijl er in een dag heel wat gedaan moet worden. Het overschrijven neemt vaak genoeg veel tijd in beslag bij de beginnelingen. Het is dus nu een geschikt moment om te oefenen. Geef bijvoorbeeld het kind een opdracht om over te schrijven uit zijn of haar leesboek, maar in een beperkte tijd. Daarna kan het met nog tien minuten verlengd worden. En dan later weer hetzelfde, maar door de tijd te verkorten. Er moet op netheid gelet worden en dat de woorden en letters duidelijk leesbaar zijn. Daarna kan het kind hetzelfde werk dat hij of zij heeft geschreven even voorlezen”, aldus de leerkracht . “Op zo een manier zullen zij het dan zelf meemaken van wat zij hebben geschreven.”

“Veel ouders hebben de tijd niet of willen nu juist genieten, maar het neemt slechts een uurtje in beslag”, benadrukt de leerkracht.

“Op die wijze kunnen de ouders met verschillende vakken oefenen. Bijvoorbeeld met rekenen kan dat samen gedaan worden met ouder en kind op een heel leuke manier. Het kan tijdens het koken, lopen of winkelen, dus op verschillende manieren op een creatieve manier werken helpt het best. Het is dus heel belangrijk, dat de kinderen blijven oefenen. Het gaat om de ontwikkeling van het kind, wij leerkrachten doen ons best, maar met behulp van de ouders weet ik zeker dat het beter gaat worden.”

TM 

error: Kopiëren mag niet!