Ravaksur beraadt zich over verhoging stroomtarief

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) is in beraad over de aangekondigde verhoging van de stroomtarieven. Ze komt maandag in vergadering bijeen om dan een standpunt daarover te nemen. Ravaksur is in elk geval niet blij met de aangekondigde verdere verhoging van de stroomtarieven. 

Ravaksur-woordvoerder Armand Zunder zegt dat pas over verhoging van de stroomtarieven gesproken zou moeten worden nadat rationalisatie van de bedrijfsvoering van de EBS is doorgevoerd. Vanuit het oogpunt van de werkende klasse zou voorts eerst naar verbetering van koopkracht gewerkt moeten worden, alvorens nieuwe lastenverzwarende maatregelen worden doorgevoerd.

De koopkracht van de samenleving loopt voortdurend achter op de inflatie, die volgens Zunder nog steeds hoog is. Ravaksur gaat maandag op een vergadering haar positie bepalen over de aangekondigde verdere verhoging van de stroomtarieven.

Content over minimum uurloon

Over de kwestie minimum uurloon is Ravaksur content dat deze nu definitief door de regeringsraad is vastgesteld op SRD 20. De regeringsraad heeft afgelopen woensdag in zijn vergadering daartoe besloten. 

Het minimum uurloon geldt tot december dit jaar. Daarna zal in de Loonraad opnieuw er naar worden gekeken. Overigens, de nieuwe vertegenwoordigers van de vakbeweging en het bedrijfsleven in de Loonraad zijn ook door de regeringsraad goedgekeurd. De vakbeweging en het bedrijfsleven hebben eerder hun respectieve twee vertegenwoordigers in de Loonraad vervangen. Dit gebeurde nadat heibel was ontstaan over een eerder uitgebracht advies over de hoogte van het minimum uurloon.

Het uitgebrachte advies kwam op een mimimum uurloon van SRD 15,49. Ravaksur was fel gekant tegen dit advies van de Loonraad. In de Loonraad is Ravaksur met twee personen vertegenwoorigt. Met onderbouwing gaf zij aan waarom het minimum uurloon op SRD 20 moest worden vastgelegd. Dit bedrag is ondertussen door de regeringsraad goedgekeurd.

SS   

error: Kopiëren mag niet!