Opening Surinaamse ambassade in Jeruzalem schoffering van het internationaal recht

Het bericht was verbijsterend. De Surinaamse regering is voornemens een ambassade te openen in Jeruzalem, zoals kennelijk is besproken door de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin met zijn Israëlische collega Lapid tijdens Ramdin’s bezoek aan Israël.

Ten eerste had dat bezoek van Ramdin aan Israël uberhaupt niet moeten plaatsvinden, omdat dat een steun is aan Israel’s sinds 1967 gevoerde bezetting van de Palestijnse gebieden met als bittere bijproducten de landroof via de illegale nederzettingen, de voortdurende onderdrukking, de [sinds 2007] illegale Gaza Blokkade, de militaire acties, met name in Gaza en daaraan inherent mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Maar er is meer:

Een ambassade openen in Jeruzalem is een regelrechte schoffering van het Internationaal Recht, sinds Israël in 1980 Jeruzalem [zowel West als het in 1967 bezette Oost-Jeruzalem] heeft uitgeroepen tot hoofdstad van Israël [de zogenaamde ”Jeruzalemwet], daarmee de facto bezet Oost-Jeruzalem annexerend, wat tegen het Internationaal Recht ingaat [aan de status van bezet gebied mogen geen geografische veranderingen mogen uitgevoerd, artikel 55 van het Haags Verdrag 1907 en de Geneefse Conventies].

Vandaar dat in VN Veiligheidsraadsresolutie 478 [1980] de Staten met diplomatieke posten in Jeruzalem werden opgeroepen, hun posten te verplaatsen, wat door de meesten werd gedaan, namelijk naar Tel Aviv.

Helaas is er een kentering gekomen, nadat ex president Trump Jeruzalem heeft erkend als Israëlische hoofdstad en had aangekondigd, de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv weer naar Jeruzalem te verplaatsen.

Van groot belang is het, dat Suriname deze schoffering van het Internationaal Recht niet volgt.

Gelukkig schijnt er binnen het Surinaamse parlement [De Nationale Assemblee] forse kritiek op dit voornemen te zijn en is het te hopen, dat dit onzalige plan nog wordt teruggedraaid.

Juist van Suriname als ex-kolonie en een land met een misdadig slavernijverleden, mag solidariteit met het bezette en onderdrukte Palestijnse volk worden verwacht.

Astrid Essed

error: Kopiëren mag niet!