Openbare Werken Nickerie dempt de put voordat het kalf verdrinkt

Personeel van het ministerie van Openbare Werken in Nickerie werkt met man en macht aan het voorkomen van ongerief in het district. In Suriname is er al geruime tijd aanhoudende regenval die ervoor zorgt dat grote delen onder water lopen

Uitvoering uitgestippeld projectplan

Er is in het district Nickerie een speciaal uitgestippeld plan waarmee Openbare Werken in Nickerie in combinatie met bedrijven die er kennis van hebben, werken aan het onderhoud van trenzen, rioleringen en andere zaken. 

Ophaal rioleringen 

De rioleringen worden opgehaald en in deze tijd waar de gemeenschap te kampen heeft met hevige wateroverlast is het voor de Nickeriaanse gemeenschap een steun, om zodoende niet onder water te lopen. De mensen zijn Openbare Werken erkentelijk voor het verrichte werk en alle inzet om de gemeenschap op deze wijze van dienst te zijn. Het ophalen van de rioleringen is ook onderdeel van deze aanpak van het ministerie. 

Ophaal kolkputten

Ook de kolkputten van het district krijgen een beurt. Met graafmachines en kolkenzuigers wordt op verschillende locaties in Nieuw-Nickerie het overtollig vuil dat zich in de kolkputten bevindt verwijderd door de medewerkers van Openbare Werken, ook in het kader van voorkoming van wateroverlast in het district.

Tevreden Nickerianen

De bewoners van Nickerie geven aan eerlijke mensen te zijn en dat ze tenminste tevreden zijn dat de minister de put dempt voordat het kalf verdronken is. In verschillende buurten worden ook de trenzen die onder hoog wied liggen in samenwerking met personeel van Openbaar Groen aangedaan. Het gras wordt verwijderd zodat het water snel weg kan trekken en niet voor overlast bij de mensen in de verschillende buurten kan zorgen. Verder wordt er ook hard gewerkt aan het opschonen, verwijderen en terugplaatsen van verkeersmeubilair in het district.

GW

error: Kopiëren mag niet!