Nieuwe onderwijsbond in oprichting: Docentenbond voor het Hoger Onderwijs Suriname, DoHOS

De oprichtingsvergadering van de Docentenbond voor het Hoger Onderwijs Suriname (DoHOS) vond vrijdag 3 juni plaats in lokaal B-30 van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). 

De nieuwe  bond stelt zich ten doel de belangen van docenten van het Hoger Onderwijs te behartigen en in het bijzonder de docenten van het IOL. Met Hoger Onderwijs wordt aangeduid: overheids- en particuliere HBO- en WO-instellingen. 

De gedachte voor bundeling begon op 3 november 2021 tijdens een opleidingscoördinatoren vergadering (OC-vergadering), toen er werd aangegeven dat IOL-ers zelf voor hun belangen moeten opkomen en niet langer aan de zijkant kunnen staan. Speerpunten waren dat een IOL-docent niet hetzelfde salaris kan verdienen als een VOS-docent en de toelagen van coördinatoren niet op basis van LO-uren betaald kunnen worden. Ook zijn de bedragen van MO-A en Mo-B-uren sterk achterhaald en behoeven aanpassing naar bachelor-uren. 

Het IOL verzorgt sinds 2019 officieel bachelor-opleidingen. 

Tijdens de vergadering werd een trekkersgroep gevormd die, met volledige ondersteuning van de aanwezige OC’s, besloot op te komen voor de belangen van IOL-docenten. Na intensieve communicatie met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) werd de trekkersgroep twee keer ontvangen en er werd een akkoord bereikt, waarbij de voltijdse IOL-docenten extra uren zouden krijgen naast hun salaris en de (A)OC’s ook verhoogde toelagen tegemoet konden zien. Het bereikte resultaat werd te elfder ure teruggedraaid door het MinOWC, vanwege vage redenen. De noodzaak voor een eigen docentenbond werd toen glashelder. De trekkersgroep besloot om, met ondersteuning van de IOL-docenten, een docentenbond op te richten om de belangen van de IOL-docenten op een adequate manier te kunnen behartigen. 

Het Hoofdbestuur van de DoHOS bestaat uit: mr. drs. Guno Castelen voorzitter, Ashvin Sewsahai ondervoorzitter drs. Sharmila Bhageloe-Debi secretaris, Maurice Zrour eerste penningmeester, Ravi Jaggoe tweede penningmeester, Jerry Oldenstam eerste commissaris en Judy Samson tweede commissaris.

Zowel het bestuur als de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vrijdag bij acclamatie aangenomen door de aanwezige docenten. De DoHOS i.o. staat aan de vooravond om het zware werk dat voor haar ligt naar eer en geweten te vervullen.

error: Kopiëren mag niet!