Aandacht voor Wereld Anti-Tabaksdag bij commissariaat Nickerie

In verband met Wereld Anti-Tabaksdag, op dinsdag 31 mei, heeft het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan-American Health Organization (PAHO) zaterdag 4 juni een bewustwordingsactiviteit gehouden op het bordes van het commissariaat te Nickerie, zo laat het ministerie via een persbericht weten.

Roken is één van de belangrijkste risicofactoren van de welbekende niet-overdraagbare aandoeningen (ncd’s) zoals hart-en vaatziekten, kanker en chronische aandoeningen van de luchtwegen en longen, welke meer dan 60% van de sterfgevallen in Suriname omvat. Aangezien de NCD en Mental Health teams van het ministerie en PAHO aanwezig waren in Nickerie voor een driedaagse Suïcide Preventie training, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze dag te belichten in Nickerie. 

Het thema van dit jaar was “Tabak: een bedreiging voor ons milieu”. Tijdens de activiteit zijn bezoekers voorzien van informatie over de nadelige gevolgen van tabaksgebruik voor ons gezondheid middels demonstraties, posters en folders. Ook was er een video tentoonstelling over de milieueffecten van tabakteelt, -productie, -distributie, -consumptie en -afval na consumptie, denk aan de sigarettenpeukjes). Het bezoek werd afgesloten met een quiz waarbij men een leuk presentje kon winnen. De organisaties blikken terug op een geslaagde druk bezochte activiteit, vooral door jongeren.                   

Tabak doodt jaarlijks meer dan 8 miljoen mensen en vernietigt ons milieu, waardoor de menselijke gezondheid verder wordt geschaad. De Tabakswet van Suriname van 20 februari 2013, houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak- en tabaksprodukten heeft als doel om de huidige en toekomstige generaties in Suriname te beschermen tegen de schadelijke gezondheidseffecten van het gebruik van tabak en tabaksproducten en de blootstelling aan tabaksrook.

Het ministerie van Volksgezondheid is momenteel in het proces om de huidige wet te wijzigen, waarbij ook regels zullen worden opgenomen ter bescherming van ons milieu als gevolg van tabak.

error: Kopiëren mag niet!