WHC Monkou school houdt motivatie-/sportdag

Op de WHC Monkou school aan de Acornistraat in Nieuw-Nickerie worden voor de kinderen die gebruik maken van het bijzonder onderwijssysteem training- en motivatie sessies gehouden.

Motivatie sessie in samenwerking met het Directoraat Sportzaken van Nickerie

De leerlingen van de Monkou school mochten op 30 mei meedoen met gezellige spelletjes. De spelletjes waren onderdeel van de motivatiedag die speciaal voor ze werd georganiseerd door de directie van de Monkou school. Deze innovatieve manier van leren werd ze bijgebracht door de groep van gespecialiseerde docenten. 

Zelfredzaamheid 

De leerlingen werden eerder al in de gelegenheid gesteld om zich te uiten op verschillende gebieden. Zo kregen ze meerdere malen de gelegenheid om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van planten. Ze mogen ook zelf producten vervaardigen en aan de man brengen. Door middel hiervan leren ze praktisch op eigen benen de zaken aan te pakken.

Docenten krijgen training

De docenten van deze school konden deelnemen aan cursussen die bijdragen aan hun ontwikkeling, maar ook aan die van de kinderen aan wie ze verschillende lessen mogen verzorgen. Het is voor hen een ander type doceren. Er wordt omgegaan met kinderen die meer aandacht, motivatie en vooral tijd vergen van de docenten. In de normale situaties krijgen de docenten al de nodige lessen om de leerlingen op innovatieve manieren van alles aan te leren. Voor deze groep docenten is het van eminent belang, dat ze de nodige vaardigheden en vooral kennis opdoen om hun leerlingen te begeleiden naar een vlot eindpunt.

Op zo een wijze kan door de docenten een leerling-vriendelijke omgeving gemaakt worden voor alle bijzondere leerlingen. De docenten zijn zich bewust van hun taak en willen zich daarom inzetten om de kinderen de nodige hulp te geven. De sportdag voor de kinderen was onderdeel van hun plan van aanpak. 

GW

error: Kopiëren mag niet!