Verkeerde aanpak SLM probleem

Zoals ik vorig jaar bij het aantreden van Paul de Haan als CEO bij de SLM reeds aangaf wordt het SLM-probleem door de overheid totaal verkeerd aangepakt. De fout ligt niet bij De Haan. De fout ligt bij Santokhi. Vanwege gebrek aan een strategische visie wordt De Haan niet aangestuurd door hem. Zijn dikbetaalde adviseurs op zijn kabinet hadden hun huiswerk beter moeten uitvoeren en hem moeten vertellen dat zijn ad-hoc aanpak met de inzet van De Haan in dit stadium averechts gaat werken en geldverspilling is. 

Het SLM-probleem moet holistisch en duurzaam worden aangepakt en moet deel uitmaken van een integrale strategische visie op de toekomst van parastatale en semi-parastale bedrijven in Suriname. 

Allereerst moeten alle overheidsbedrijven (SLM, Telesur, EBS, Staatsolie, Grassalco, Waterleiding, etc….) op verantwoorde wijze worden afgestoten naar de particuliere sector. De overheid kan geen bedrijven effectief, efficiënt en ethisch managen: Schoenmaker blijf bij je leest. Sommige van deze bedrijven die hun schulden niet kunnen betalen (zoals SLM) moeten failliet verklaard worden en onder een andere brandnaam opnieuw worden opgericht. Hierna moeten de afgestoten bedrijven afzonderlijk gezond en slank gemaakt worden met 70% minder personeel, deskundige medewerkers, integere niet politiek gelieerde leiders, good governance, IT, innovatie, stroomlijning van de bedrijfsprocessen, etc. Pas in dit stadium van de nieuwe SLM had De Haan eventueel ingeschakeld kunnen worden om de nieuwe afgeslankte organisatie vlot te trekken op basis van een strategische heroriëntatie (alleen regionale routes en de Nederlandse en Amerikaanse routes overlaten aan respectievelijk American Airlines en KLM die het beter en goedkoper kunnen, etc.). Alleen dan zou De Haan een goede job kunnen doen. 

Maar, nu is het te laat want Chan heeft door zijn kortzichtigheid en domheid in de afgelopen maanden miljoenen USD belastinggeld aan SLM verspild.

10-stappenplan voor succesvolle aanpak SLM probleem

Het SLM-project dient holistisch en systematisch te worden aangepakt om de financiële schade voor Suriname te beperken. Hieronder volgt mijn 10-stappenplan voor succesvolle aanpak van dit project, gebaseerd op mijn managementboek Total Performance Scorecard dat in 2003 in 20 talen wereldwijd was gepubliceerd:

  1. De overheid moet een strategische visie op de toekomst van parastatale en semi-parastatale bedrijven in Suriname ontwikkelen, waarbij deze bedrijven (SLM, Telesur, EBS, Staatsolie, Grassalco, Waterleiding, etc….) op verantwoorde wijze worden afgestoten naar de particuliere sector. Sommige van deze bedrijven die hun schulden niet kunnen betalen (zoals SLM) moeten failliet verklaard worden en kunnen onder een andere brandnaam met een strategische heroriëntatie opnieuw worden opgericht.
  2. De president of de betreffende minister dient deze strategische visie daadkrachtig en eerlijk naar het personeel te communiceren en commitment te tonen.
  3. SLM-Directeur Paul de Haan moet deze visie snel, eerlijk, duidelijk en consequent in de gehele SLM-organisatie uitdragen (niet via brieven en Facebook). Hij moet commitment tonen en het voortouw nemen bij dit changemanagement project.
  4. Hij moet duidelijk aan de mensen en de vakbond vertellen waarom de noodzaak tot afslanking bestaat, hoe dit gaat plaatsvinden, wat de consequenties voor de mensen zijn en hun overtuigen van de noodzaak hiervan.
  5. Hij moet als luchtvaartdeskundige een strategische heroriëntatie voor de nieuwe SLM definiëren; bijvoorbeeld focussen op alleen regionale routes en de Nederlandse en Amerikaanse routes overlaten aan respectievelijk American Airlines en KLM die het beter en goedkoper kunnen, etc., focussen op cargo en catering, outsourcen van bepaalde services die anderen beter en goedkoper kunnen, partnerships aangaan met regionale vliegmaatschappijen, etc.
  6. Hij moet een multidisciplinair project management team installeren dat SLM duurzaam gaat afslanken met 70% minder personeel en 30% deskundige integere medewerkers die niet gelieerd zijn aan de politiek die overblijven. 
  7. Aan het 70% personeel dat moet afvloeien moet hij goede perspectieven bieden, zoals support bij het opzetten van een eigen bedrijf, andere baan in het bedrijfsleven, vervroegde pensionering, etc. Vooral de medewerkers die het moraal en de motivatie van de mensen in de organisatie ongunstig beïnvloeden en “zeven-even mensen“ moeten tot het 70% behoren.
  8. Hij moet een duidelijke resultaatverbetering van SLM aan de overgebleven medewerkers in het vooruitzicht stellen en duidelijk aangeven hoe de verandering zal worden gerealiseerd.
  9. Hij moet het overgebleven personeel bij de planning en invoering van de verandering betrekken; acceptatie door actieve betrokkenheid van de mensen is van essentieel belang om de verandering succesvol te laten verlopen. Geef hen “ownership” over de processen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
  10. De nieuwe SLM-organisatie moet efficiënt worden opgezet, op basis van het zelforganisatieconcept; met stroomlijning van de bedrijfsprocessen, implementatie van innovaties, cultuurverandering, good governance, IT, TQM, effectieve integere leiders, moderne HRM, training & coaching van het overgebleven personeel, effectieve marketing/sales, etc. 

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad

error: Kopiëren mag niet!