Ravaksur: Koopkracht en inflatie houden geen gelijke tred

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) zegt dat de ontwikkeling van de koopkracht geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de inflatie. De inflatie is nog steeds hoog en terwijl de koopkracht steeds daarachter op loopt, wordt de samenleving geconfronteerd met ontwikkelingen die de prijzen van goederen en diensten verder zullen doen stijgen. Ravaksur vindt daarom dat eerst gewerkt dient te worden aan verbetering van de koopkracht positie van de samenleving, alvorens maatregelen door te voeren die de koopkracht verder aantasten. Ravaksur doelt hierbij onder andere op de op handen zijnde verdere verhoging van de stroomtarieven.

Minimum uurloon

Eerder deze week heeft Ravaksur door tussenkomst van het Tripartiet Overleg geëist, dat de vaststelling door de regering van de nieuwe minimum uurloon per 1 juni een feit moet zijn. Volgens Ravaksur-woordvoerder Armand Zunder (zie foto) duurt het allemaal te lang. Ravaksur en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben woensdag in een gezamenlijke brief aan president Chandrikapersad Santokhi de kwestie van de minimum uurloon nadrukkelijk aangekaart.

In het schrijven aan de president wordt ook met nadruk aangedrongen op de benoeming van de nieuwe vertegenwoordigers van de vakbeweging en het bedrijfsleven in de Loonraad. Het nieuw overeengekomen minimumuurloon is gesteld op SRD 20. De definitieve vaststelling moet door de president geschieden. Afgelopen maandag heeft Ravaksur laten weten niet in het Tripartiet Overleg te zullen participeren indien de regering de kwestie van de minimum uurloon niet per direct in orde maakt.

Tegen verhoging EBS-tarieven 

De Ravaksur-woordvoerder zegt ook, dat doordat de koopkracht steeds achterloopt op de inflatie, zowel de werkende- als niet werkende klasse steeds meer in grotere problemen geraken om rond te komen. De inflatie ligt nog steeds rond de 59%. “De druk van de werkende klasse op ons als vakbondsleiders is enorm groot”, zegt Armand Zunder. Hij zegt dat de hardere opstelling van Ravaksur en van de vakbeweging in het Tripartiet Overleg hierdoor is ingegeven. Tegen deze achtergrond kan Ravaksur zich daarom helemaal niet vinden in de doorvoering van een verdere verhoging van de stroomtarieven. Ze vindt dat de bedrijfsvoering van de EBS eerst gerationaliseerd moet worden. In plaats van een crisisteam zou de regering per direct een interim manager hebben moeten aanstellen om de rationalisatie van het bedrijf door te voeren.

Koopkracht

Ravaksur vindt dat eerst aan verbetering van de koopkracht van de samenleving gewerkt moet worden, alvorens maatregelen worden doorgevoerd die de koopkracht verder aantasten. De vaststelling van de minimum uurloon en de armoedegrens zoals in het Sociaal Akkoord tussen de sociale partners (vakbeweging, bedrijfsleven, overheid) is afgesproken verdient nu de hoogste prioriteit. In het Sociaal Akkoord is overeengekomen, dat per 1 juli de BTW wordt ingevoerd, samen met de herziening van de loonbelastingschijven. Het heeft er alles van dat de invoering van BTW per 1 juli niet haalbaar is. “Indien het toch zo uitpakt, laat dan in elk geval de herziening van de belastingschijven wel doorgaan. BTW kan dan later volgen”, aldus Zunder. Waar het nu volgens de Ravaksur-woordvoerder om te doen is dat er verlichting komt voor de werkende klasse. 

Draagvlak Herstelplan

Ravaksur vindt dat nu al begonnen moet worden met onderhandelingen voor een nieuwe loonronde zoals in het sociaal akkoord is afgesproken. Volgens afspraak dient per 1 juli een nieuwe loonronde in te gaan. Zunder wijst met nadruk erop, dat de afspraken in het kader van het Sociaal Akkoord daar zijn. Hij hoopt dat de overheid zich aan gemaakte afspraken houdt.

Het Sociaal Akkoord tussen de sociale partners, dat in november vorig jaar is getekend, is vooral bedoeld om draagvlak te creëren voor de uitvoering van het economisch herstelplan van de regering. Zunder zegt niet te hopen dat de vakbeweging in een positie wordt gemanoeuvreerd waarbij het geen greep meer heeft op de arbeidsrust in het land. De gevolgen voor de hele samenleving kunnen daardoor funest zijn, aldus de Ravaksur-woordvoerder.

SS

error: Kopiëren mag niet!