Op weg naar Keti Koti 2022 – Deel 3 – Renaissance

Keti Koti 1863-2022

Tijdens het ochtendgloren van 1 juli 1863 kondigden 21 kanonschoten de afschaffing van de slavernij aan. De ketenen van slavernij werden verbroken. Keti Koti, het gevoel bevrijd te zijn ontroerde het gemoed. De emancipatie werd ingeluid met een dankdienst in de Grote Stadskerk. God werd opgeroepen en bedankt voor de verkregen vrijheid. Sedertdien wordt deze ceremonie jaarlijks herhaald.

Emancipatiefestijn 

De voorbereiding om te komen tot de viering van Keti Koti 2022 is gaande. Er is animo om iets te maken van deze bijzondere dag. Tot aan de publicatie van deze kranteneditie hebben al meer dan 20 nationale-, internationale organisaties en individuen aangekondigd, dat zij van zich zullen laten horen rond het komende emancipatie festijn.

In petto 

“Het gebruikelijke vrijheidsfeest in het Jeugdcentrum van de EBGS  wordt met genoegen tegemoet gezien. De traditionele kranslegging van Afro-Afrikaanse- en andere organisaties bij het standbeeld van Kwaku zal niet ontbreken. Muziek, zang, dans en podiumkunsten zullen bijdragen aan de feeststemming. Causerieën, lezingen en andere uitingsvormen zijn inbegrepen.”

Buitengewone hoogtijdag

Het beloofd wat te worden. Vanwaar het enthousiasme? “Keti Koti is een buitengewone hoogtijdag. Kenmerkend is, dat 1 juli gedurende een eeuw, tot aan de afkondiging van religieuze- en andere herdenkingsdagen, de enige nationale gedenkdag was. Het is de enige gedenkdag, die als het op een zondag (Dag des Heeren) valt, de maandag daarop, als een vrije werkdag is ingesteld.”

Ondertoon

“Keti-Koti 2022 wordt aangegrepen om op eigen manier, uit verschillende invalshoeken een steentje bij te dragen aan de opbouw van Suriname. Er laait feestvreugde op, maar er klinkt bezorgdheid, onbehagen, ontevredenheid over van alles en nog wat door. Vooral de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen zijn bedrukt. Dit deel van de bevolking spoort elkaar aan om een vuist te maken tegen onrecht.”

Omwentelingen 

“Het tijdperk waarin de Europeanen in Suriname verzeild raakten was er een van veranderingen en omwentelingen in Europa. De renaissance kwam tot volle ontplooiing. Uitvindingen, ontdekkingen, nieuwe manieren van denken in religie, filosofie en de wetenschap kenmerkten die periode.”

Columbus

“Copernicus introduceerde het heliocentrisch wereldbeeld. De vorm van de aarde, en of het universum cirkelde rond de aarde of om de zon, waren controversiële onderwerpen. De opleving van vrijdenken schiep het juiste klimaat voor ontdekkingsreizigers zoals Columbus (zie foto), om zich aan verre reizen te wagen.”

Avonturiers

Eerst kwamen avonturiers, fortuinzoekers, zeeschuimers en plunderaars naar Suriname en keerden met rijke buit terug naar hun respectieve landen van herkomst in Europa. Ze werden gevolgd door een ander slag, dat de intentie had om zich te vestigen en een bestaan op te bouwen. Deze categorie wordt het meest geassocieerd met de plantages. Niet alle planters waren eigenaren, zij hadden net als iedereen een moeilijk en onzeker bestaan.

Inheemsen

Volgens een wetenschappelijke theorie zijn de inheemsen afkomstig uit Eurazië en hebben in verschillende immigratiegolven via de Beringstraat, Noord- en Zuid-Amerika bereikt. Historici gaan uit van de hypothese, dat de inheemse Cariben gemeenschap zich vanuit de eilandgebieden via de noordkust het vasteland van Zuid-Amerika zijn ingetrokken. Verondersteld wordt, dat de Arowakken, Warrauws en Surinen eerder waren neergestreken in het gebied. Het stereotype van de Cariben is, dat van een strijdlustige nomadenstam die moest vechten om aan vestigingsplaatsen te komen op het vasteland.

Europeaan

De eerste kolonisten zetten bevoorradingspunten op voor de schepen die vanuit Europa in steeds grotere aantallen Suriname aandeden. In 1650 stuurde Lord Francis Willoughby een expeditie van 40 man naar Suriname om een geschikte plaats uit te zoeken voor de vestiging van een kolonie. In 1667 wist Abraham Crijnssen de kolonie aan de Britten te ontworstelen. Vanaf toen tot de onafhankelijkheid in 1975, met uitzondering van 17 jaar Britse overheersing in het begin van de 19e eeuw, was Suriname in Nederlandse handen. 

Menswaardigheid

Het kolonialisme heeft de weg gebaand voor een pluriforme samenleving met religieuze, etnische en andere subculturen in bijna alle landen. In de ganse wereld gaat het proces van integratie gepaard met intermenselijke spanningen en strijd. Het is een haat/liefde verhouding. Het is een strijd om een betere verdeling van materiële verworvenheden van de wereld en menswaardigheid te bewerkstelligen.

Wordt vervolgd.

(Foto: Christoffel Columbus)

HD

error: Kopiëren mag niet!