ILO-deskundige brengt beleefdheidsbezoek aan minister Mac Andrew

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft dr. Hassan Ndahi, deskundige op het gebied van Technical and Vocational Education and Training (TVET) van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, International Labour Organization), donderdag 2 juni ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. De deskundige is in het land in het kader van het tweede Decent Work Country Programme van Suriname, dat thans wordt uitgevoerd. 

Als uitvloeisel van het bezoek van de  ILO-deskundige zal bekeken worden om bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) de Caribbean Vocational Qualification (CVQ) level 1 te introduceren, hetgeen een aanpassing van het curriculum van de diverse vaktrainingen zal inhouden. 

Minister Mac Andrew zei blij te zijn met het bezoek van de ILO-deskundige, omdat hij weet dat dr. Ndahi al jaren aan de weg timmert in de regio om technisch- en beroepsgericht onderwijs naar een hoger niveau te tillen. In het verleden heeft hij de ILO-deskundige naar Suriname laten halen om trainingen te verzorgen voor het Polytechnic College Suriname (PTC).

Mac Andrew heeft bij deze gelegenheid weer laten blijken voorstander te zijn van duurzame vaktrainingen die moeten voldoen aan standaarden van CARICOM en van de Internationale Arbeidsorganisatie, waardoor kansen en mogelijkheden van personen om de arbeidsmarkt te betreden, hetzij als werknemer of zelfstandige, worden vergroot. 

De minister is als voormalige deskundige van de Caribische Gemeenschap, die CVQ’s in de regio mede heeft helpen promoten, zich ervan bewust dat deze kwalificatie meer mogelijkheden zal bieden aan Surinamers, die eventueel ook in de regio aan de slag wensen te gaan. 

Transformaties bij SAO nodig

De minister is zich ook ervan bewust, dat de SAO de nodige  transformaties zal moeten ondergaan om te kunnen voldoen aan de CVQ-standaarden. Hij zal zich daarom inzetten voor een vlotte uitvoering hiervan, temeer daar zelfredzaamheid en werkgelegenheid hierdoor bevorderd zullen worden. 

Dr. Hassan Ndahi heeft zich tijdens zijn bezoek georiënteerd bij de SAO en heeft intussen een analyse gemaakt over de curricula van de vaktrainingen. Op basis hiervan is hij van mening, dat er zeker aanpassingen doorgevoerd zullen moeten worden in de curricula om de CVQ te kunnen implementeren. De Caribbean Vocational Qualification is gebaseerd op een competentiegerichte benadering van het vakonderwijs, alsmede de beoordeling en certificering. 

Van kandidaten wordt verwacht, dat ze blijk geven van bekwaamheid in het bereiken van beroepsnormen die zijn ontwikkeld door beoefenaars, experts uit de sector en werkgevers. 

Met een CVQ kan de kandidaat gemakkelijk in de hele regio aan de slag. De ILO-deskundige is tijdens het beleefdheidsbezoek ook ingegaan op andere zaken, die hij bij de SAO heeft waargenomen en vroeg de aandacht van de minister hiervoor. 

Dr. Ndahi benadrukte ook de noodzaak voor een TVET Fonds (Technical and vocational education and training), omdat technisch- en beroepsgericht onderwijs duur is en in principe onbetaalbaar kan worden voor regeringen, omdat er continu aanpassingen moeten plaatsvinden. Een TVET Fonds kan helpen om dit onderwijs te blijven garanderen en betaalbaar te houden voor de geïdentificeerde doelgroepen. Als voorbeelden haalde hij Jamaica en Barbados aan, waar alle werknemers en werkgevers elke maand bijdragen aan een TVET Fonds.

error: Kopiëren mag niet!