Continuïteit van (wan)beleid

Er is in de media een open brief verschenen van een DNA-lid van de NDP met betrekking tot onfrisse zaken die zich zouden afspelen op LVV. Dit ministerie is naast die van OW een van de ministeries waar al jaren schandalen zich voordoen. Wat LVV betreft, gaat het om visvergunningen, aankopen van goederen en diensten, trainingen en consultancies, het (niet) ophalen van loosleidingen en kanalen en niet te vergeten het verdelen van landbouwmiddelen die men van bevriende naties bij tijd en wijle ontvangt. In het nieuws was er niet al te lang terug, de zaak over de aanbesteding van aankoop van ureum door het ministerie van LVV. 

De eerlijkheid gebiedt om te zeggen, dat het DNA-lid wel zeer rustig was tijdens de vorige regeerperiode toen er schandalen waren op ministeries, het ene na het andere. Toen heeft het DNA-lid geen ingezonden en open brieven geschreven. Zij had toen ook geen aandacht voor wat er allemaal gebeurde op LVV. 

Maar, het is een alom bekend fenomeen dat DNA-leden wanneer ze in de oppositie zijn, wakker worden. Overigens hebben ook DNA-leden met tijdelijke momenten van scherpte en selectieve slaapperiodes het recht en is het zelfs hun plicht om misstanden aan te kaarten. Het is niet belangrijk wie de dingen zegt, maar vooral wat er wordt gezegd. 

We kijken dus even naar de zaken die spelen. Zo zou er een onderhandse aanbesteding zijn gehouden voor het aankopen van landbouwattributen ten behoeve van LVV onder andere brushcutters van het merk STIHL. Het DNA-lid stelt, dat het opmerkelijk is dat de prijs gebruikt voor het aankopen van een STIHL brushcutter SRD 70.000 is geweest. Het DNA-lid heeft informatie dat bij diverse winkels dezelfde brushcutter voor ca SRD 18.000 te vinden is. Dat is dus 4 x het echte bedrag. Het DNA-lid praat over het aanbieden van de aankoop voor goedkeuring aan de Raad van Ministers, maar ze vergeet te schrijven of de goedkeuring is gekomen. Voor het geval de goedkeuring nog niet heeft plaatsgevonden, wil het DNA-lid waarschijnlijk dus zeggen dat er kwade intenties zijn vanuit LVV om de staatskas lichter te maken en ondernemers en aankopers (ambtenaren) ongerechtvaardigd te verrijken. Dat is overfacturering en boeverij. De RvM zal dit voorstel dus zeer waarschijnlijk, nu de informatie naar buiten is gekomen, niet goedkeuren. Opmerkelijk is dat indien het voorstel nog niet is goedgekeurd, het voorstel is uitgelekt. We weten niet wat de regering hiervan vindt, maar het geeft nu wel ruimte om eventuele boeftigheid en corruptie hier te bespreken. Dus is het een goede zaak dat er transparantie is. Toen een jonge minister haar bigi yari met staatsmiddelen wilde bekostigen – ze had het nog niet gedaan – moest ze onder Venetiaan haar biezen pakken. Dezelfde ideologie is nu aan zet, zal dit als het klopt ongestraft blijven?

Dan zegt het DNA-lid, dat er een onderhandse aanbesteding zou zijn gehouden voor de levering en verwerking van 1.000 m³ klinkzand voor zandwegen in Saramacca. Ook hier zou sprake zijn van overfacturering: SRD 1.400 per kubieke meter in plaats van SRD 300 – SRD 400 inclusief transport. Dat is op zijn minst 3 maal meer dan normaal dus. Dit project zou wel in de RvM zijn goedgekeurd, zegt het DNA-lid. Ook hier wordt de transparantie op prijs gesteld en is een voorbeeld hoe geld kan verdampen en van corruptie. 

Het DNA-lid zegt, dat het een gewoonte van LVV is om aanbestedings- en comptabele regels te omzeilen. Vooral de politieke ambtenaren op de ministeries zijn geslepen in deze methodes, bijvoorbeeld door aankopen etc. te knippen, zodat bij elk deel lagere standaarden gelden. Er zijn binnen de overheid verschillende regels voor het aankopen van goederen en diensten. Soms zijn drie offertes nodig en soms zijn openbare aanbestedingen nodig. Men probeert steeds om aankopen met mindere standaarden te doen, want dan gaan zaken gemakkelijker. Zo weet het DNA-lid, dat veel projecten onderhands worden aanbesteed waarbij de raming dichtbij de grens van SRD 1,5 miljoen ligt. Onder die grens is er geen openbare aanbesteding nodig. We kunnen het ons voorstellen hoe mensen inventief formuleren en aankopen kappen zodat buitenstaanders het verband tussen de gekapte delen niet zien. Maar, er zijn afdelingen in Financiën die wel in staat zullen zijn om een knippen ter omzeiling van openbare aanbestedingen, te ontdekken. 

Waarom worden openbare aanbestedingen omzeild? Het is gebonden aan specifieke regels en in corrupte landen is de openbare aanbesteding ongewenst, omdat zo het moeilijk wordt om vrienden en familie te bevoordelen. We zeggen weer dat zolang de sponsoring van partijen, zoals de wet het voorschrijft, niet wordt geplafonneerd en openbaar gemaakt, deze zaken zullen plaatsvinden. 

Een derde geval zou volgens het DNA-lid zijn een recente trip van de directie van LVV naar het binnenland. Daarvoor zou een bedrag van SRD 124.000 geleend zijn door een directielid van LVV bij de Melkcentrale Paramaribo NV. Dit bedrag was om “enige kosten te dekken”. Het DNA-lid weet dat met dit bedrag ‘flink gestoeid is’. Hoe gestoeid is, weet het DNA-lid niet te melden. Maar, het is wel vreemd dat voor een dienstreis, geld van een staatsbedrijf wordt geleend. Want, hoe zal MCP deze uitgaven in haar jaarrekening verantwoorden? Mag MCP überhaupt dit soort van bestedingen hebben? Is dit graaien naar gelden van staatsbedrijven niet een factor waarom deze bedrijven niet draaien? Is daarom de SLM ook nooit echt winstgevend geweest, waar nu er geruchten zijn van faillissement die aan de directeur worden voorgelegd. Over dit soort leningen bij de Wegenautoriteit hebben de huidige coalitiepartijen in de oppositie enkele jaren terug, veel heisa gemaakt. Zal men daarover nu niks zeggen? 

Opvallend en hoopgevend is dat Financiën de geleende gelden niet heeft gegeven aan LVV. Nu zit LVV met een onrechtmatig trekken en betrekken van kapitaal tegen de comptabele regels, en zit MCP ook met een niet doelmatige en rechtmatige besteding. Kan dit allemaal ongestraft? 

error: Kopiëren mag niet!