79North vindt meer goud in Suriname

Het in Toronto, Canada, gevestigde bedrijf 79North heeft twee nieuwe goudvoorvallen ontdekt in het Nassau-goudproject. Het nieuw ontdekte 6-voorkomen bevindt zich 900 meter ten zuiden van de Witlage-schuifzone en bestaat uit een kwartsader voorraad. Monsters laten zien, dat die tot 7,39 gram goud per ton bevatten.

Het nieuw ontdekte goud bevindt zich in een gebied waar in 2016 door een ander bedrijf geboorde verticale holten abnormaal goud bevatten. Steenslagmonsters bevatten toen tot 3,44 gram goud per ton. Voortdurende bemonstering van het recent ontdekte Ziti-goud en de noordwestelijke uitbreiding van de Witlage-schuifzone blijven goede resultaten opleveren met steenslag monsters die respectievelijk tot 8,33 en 3,89 gram goud per ton bevatten.

Voor de context van deze monster kwaliteiten: het cijfer van de Newmont Merian-mijn, 20 kilometer ten noordoosten van de Nassau-concessie, is ongeveer 1,2 gram goud per ton.

Opmerkelijk

Jon North, President en CEO, merkt op: “Nogmaals, goede mensen in het veld die verkenningskartering en bemonstering doen, hebben nieuwe goudvoorkomens aan de oppervlakte ontdekt die potentiële boordoelen zijn voor het lopende boorprogramma. Het succespercentage van het vinden van nieuwe goudvoorkomens aan de oppervlakte in het Witlage-gebied is vrij opmerkelijk en onderstreept het feit, dat deze goudvoorkomens van gesteente deel uitmaken van een groot gemineraliseerd systeem dat goud afgeeft aan de talloze placers in het gebied die naar verluidt door ambachtslieden zijn gedolven voor een eeuw.”

error: Kopiëren mag niet!