Twinningproject voor MULO natuurkundelessen succesvol afgesloten

Met een online conferentie waar meer dan 80 MULO- leerkrachten natuurkunde, verdeeld over heel Suriname, van Paramaribo tot Apoera, Stoelmanseiland en Atjon, aan deelnamen is het Twinning project BLiNaS (Blended Learning In MULO Natuurkunde Suriname) tot een einde gekomen. 

Sinds 2018 is gewerkt aan het natuurkundeonderwijs op de MULO-scholen, door de natuurkunde sectie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en vanuit Nederland door medewerkers van de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de lerarenvereniging NVON. 

Dankzij het project en sponsoring zijn 57 leskisten met demonstratie-apparatuur voor proeven aan scholen geleverd. Niet alle scholen hebben een leskist, maar kunnen deze bij elkaar lenen of bij de inspectie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Met behulp van de leskisten wordt de natuurkunde leerstof ook getoond en worden de leerlingen actief bij de les betrokken. 

Conferenties met workshops voor de docenten zouden de nieuwe aanpak moeten ondersteunen. Door de Covid-19 situatie konden niet alle geplande scholingsbijeenkomsten doorgaan. Binnen het project is toen gekeken naar wat het onderwijs nog meer nodig heeft.

Opnieuw dankzij sponsoring en medewerking van de Nederlandse  uitgever ThiemeMeulenhoff is de oude natuurkundemethode, die uit drie boeken bestond, beter aangepast aan de Surinaamse situatie met contexten die bij het land passen. 

De leerstof is nu verdeeld over vier boeken, voor elk leerjaar één. Daarna is het opnieuw gedrukt met een steunkleur, zodat de leerlingen nu nieuwe boeken hebben, die ze meer aanspreken, totaal ongeveer 25.500 boeken voor heel Suriname.

Uiteindelijk is vanuit het project ook gezorgd voor 5 tv’s voor afstandsonderwijs, passend bij de initiatieven die in Suriname al gestart waren.

Tijdens de afsluitende conferentie op 24 mei, georganiseerd door het IOL, lieten leerkrachten zien hoe zij met de materialen en de in eerdere conferenties opgedane kennis in de les aan de slag zijn gegaan en nu de leerlingen meer uitdagen om actief met de stof bezig te zijn. De enquête die tijdens de conferentie is gehouden, laat zien dat de docenten blij zijn met de apparatuur en de boeken en graag vaker nascholing willen, zoals in het project is gegeven.  

Ondanks de moeilijke jaren in Suriname is het BLiNaS project geslaagd te noemen, dankzij de inzet van veel collega’s!

error: Kopiëren mag niet!