Parmessar (NDP): “Stroomtarief moet juist verlaagd worden”

NDP-fractieleider in de Nationale Assemblee Rabin Parmessar zegt, dat onder de huidige veranderde omstandigheden het stroomtarief juist verlaagd moet worden in plaats dat het verder verhoogd wordt, zoals is aangekondigd. Sedert enige tijd is er sprake van meer regenval waardoor vanuit de Afobaka Waterkrachtcentrale meer hydro-energie kon worden worden geproduceerd. Dit betekent dat er minder brandstof hoeft te worden gebruikt om energie op te wekken.

Volgens Parmessar voorziet de Afobakadam reeds enige tijd voor 80% van de energiebehoefte. Daarvoor bedroeg dit percentage rond de 40%.

80% komt van Afobaka

Nu meer hydro-energie wordt getrokken van de Afobaka Waterkrachtcentrale zou het stroomtarief minimaal 15 tot 20% goedkoper moeten worden. Het Assembleelid herinnert eraan, dat vorig jaar juli nieuwe energietarieven werden doorgevoerd.

Hij en zijn NDP-fractie hebben toen in het parlement hun bezorgdheid en ernstige kritiek geuit over de stroomprijs. De stroomprijs was toen door de Energie Autoriteit Suriname (EAS) vastgesteld op SRD 1,84 per kWh, terwijl na analyse is gebleken, dat de prijs gereduceerd kon worden tot SRD 1,02 per Kwh. Er is toen onterecht minimaal SRD 1 miljard extra onttrokken uit de zakken van het volk, ondanks dat die reeds onder zeer erbarmelijke omstandigheden gebukt ging. Omdat nu minder brandstof hoeft te worden gebruikt voor de opwekking van energie, daar er meer hydro-energie van de dam wordt getrokken, betekent dat volgens Parmessar dat de kostprijs van stroom nu niet meer dan SRD 1,00 per kWh zou moeten bedragen.

SPCS bengt EBS teveel in rekening

Tijdens de debatten over de stroomtarieven vorig jaar in het parlement heeft Parmessar erop gewezen, dat de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) de EBS teveel in rekening brengt voor hydro-energie. Hij huldigt dat standpunt nog steeds. Volgens zijn berekening dient de prijs rond de US$ 0,01 (1 US dollarcent) te bedragen, in plaats van de US$ 0,02 ( 2 US dollarcent) die de SPCS de EBS in rekening brengt. 

Het doorlichtingsrapport, dat recentelijk door het bureau Ernst & Young is geproduceerd, heeft volgens Parmessar slechts de boeken van de EBS doorgenomen en op basis daarvan verbeterpunten in de bedrijfsvoering aanbevolen. Wat echter ook zou moeten gebeuren is, dat een onafhankelijk deskundig bureau de kosten van SPCS moet onderzoeken. Niet alleen van de kostprijs van hydro-energie van de Afobakadam, maar ook de kostprijs van energie van de elektriciteitscentrale te Tout Lui Faut. Pas dan zal dan volgens Parmessar een juister beeld ontstaan van de werkelijke kostprijs van de stroom die de EBS de bevolking in rekening brengt. 

Tijdens de debatten vorig jaar in het parlement over de stroomtarieven was afgesproken, dat men op kwartaalbasis de kostprijs zou bekijken en bediscussiëren. Hiervan is nooit iets van terecht gekomen.  In plaats daarvan wordt nu opnieuw een verhoging van het tarief aangekondigd.

SS

error: Kopiëren mag niet!