Op weg naar Keti Koti 2022

Keti Koti 1863-2022

Deel 2

“Mijn hart bloedt, slavernij is de ergste misdaad tegen de menselijkheid”

Keti Koti, Emancipatie Dag, Dag der Vrijheden, Dag van de Eenheid zijn: allemaal benamingen voor de dag waarop de slavernij werd afgeschaft. Uit verzamelde informatie wordt gemeld, dat de viering van deze bijzondere dag met gemengde gevoelens wordt tegemoet gezien. “Niet in het minst vanwege de ellende waarin het volk zich bevindt!”

Misdaad tegen de menselijkheid

“Aan de ene kant is er reden tot feestvieren, want mijn tot slaaf gemaakte voorouders herkregen hun vrijheid. Aan de andere kant ontroert het mij, omdat zij vreselijk hebben geleden. Mijn hart bloedt, slavernij is de ergste misdaad tegen de menselijkheid.”

Kerkklokken luiden

“In Suriname is het sedert 1863 gebruik dat de kerkklokken worden geluid en er dank- en gebedsdiensten worden gehouden. De bevolking zal elkaar feliciteren, glazen zullen klinken. Er zal niettegenstaande de vele problemen die het land teisteren gefeest worden.”

Vermaningen

“De slavernij, zal ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn tijdens lezingen, geschiedkundige-, politieke en wetenschappelijke beschouwingen. Kerkleiders en maatschappelijke organisaties zullen zoals gebruikelijk vermanend spreken.”

Bezinning

“Het slavernijverleden is een negatief mechanisme en een onderbelicht deel van de Surinaamse geschiedenis. Kennis van dat verleden is van groot belang om de huidige wereld te begrijpen. Om ons te bezinnen, ervan bewust te maken, dat we op een respectvolle manier met elkaar moeten omgaan.”

Emoties

“De viering en herdenking van Keti Koti wordt niet door iedereen met dezelfde gevoelens beleefd. De emoties wellen vooral op onder de creool, nazaten van de tot slaaf gemaakte. De overige bevolkingsgroepen leven mee. De afschaffing van de slavernij wordt door de marron anders genoten dan de creool. Zij hadden geen emancipatie nodig. Zij hadden zichzelf al vrijgevochten. De vrijheid werd verdedigd, geconsolideerd en uitgebreid. Een eigen bestuursvorm met verstrekkende bevoegdheden werd ontwikkeld.”

Kolonialisten verschuilen zich

“De nakomelingen van de kolonialisten verschuilen zich achter afstandelijkheid. Verwijten over de slavernij worden als irrationeel bestempeld. Zij achten zich niet verantwoordelijk voor de daden van hun voorouders. ‘Dat was toen, wij hebben er niets mee te maken gehad’, luidt veelal de verontschuldiging. 

De hele samenleving bevrijdt

“In 1863 werd de hele samenleving bevrijd van de rol die de slavernij haar had opgelegd. Iedereen was gedurende de slavenperiode op de een of andere manier geketend en moest zich op een bepaalde manier gedragen. Er waren geboden en verboden die de ontwikkeling van de kolonie in de weg stonden. Keti Koti bevrijdde de hele samenleving. De slavenhouders werden ook bevrijd, want zij waren ook gebonden aan de slavenketting. Er waren geboden en verboden die de ontwikkeling van de kolonie in de weg stonden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!