CBvS betaalt rente TD-veilingen uit eigen middelen

De rente van de Termijn Deposito (TD) beleggingen van de algemene banken  wordt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) uit eigen middelen uitbetaald. Financiën-minister Armand Achaibersing zegt, dat de CBvS over eigen middelen beschikt die verkregen worden uit verschillende bronnen.

De minister noemde dinsdag in de Assemblee onder andere renteontvangsten van de geconsolideerde schuld van ruim SRD 10 miljard die de staat bij de Moederbank heeft. Aanvankelijk bedroeg de rente op deze schuld 3%. Later is deze opgetrokken naar 9%. De CBvS ontvangst dus rente op de schuld die de staat bij haar heeft. 

De rente van de TD-veilingen, die wekelijks door de CBvS onder de algemene banken worden gehouden, is inmiddels opgelopen tot ruim SRD 650 miljoen. Met de mededeling van Achaibersing, dat de rentelasten van de TD-veilingen door de CBvS zelf worden gedragen, ontkent de minister beweringen als zou een deel van de IMF-lening daarvoor worden gebruikt. 

Hij verduidelijkte, dat de IMF-lening van US$ 688 miljoen uit twee delen bestaat, namelijk betalingsbalanssteun en begrotingssteun. Dat gedeelte van de begrotingssteun wordt gestort op de rekening van het ministerie van Financiën en Planning, en het gedeelte van betalingsbalanssteun gaat naar de CBvS.

SS

error: Kopiëren mag niet!