Politie waarschuwt voor niet erkende BAVP-opleidingen

Ondanks eerdere berichtgevingen van het Korps Politie Suriname (KPS) dat zij zich niet aansprakelijk stelt voor opleidingen tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) die door instituten verzorgd worden die niet geregistreerd staan bij de politieorganisatie, is gebleken dat er toch personen en instanties zijn die de opleidingen volgen bij bedoelde instituten.

Het gevolg hiervan is, dat kandidaten die deze opleiding hebben afgerond, niet zullen worden voorgedragen voor beëdiging. Dit vanwege het feit dat zowel die opleidingsinstituten als het curriculum onbekend zijn bij het KPS.

Bij Beschikking van de minister van Justitie en Politie van 15 januari 1998 no.157, houdende vaststelling van het Reglement Opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie, berust de organisatie van en het toezicht op de opleiding bij de Korpschef van het Korps Politie Suriname.

De politieorganisatie werkt in kader van de opleidingen tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) met drie bedrijven, te weten:

 1. Safety & Security Academy Suriname N.V.
  Oranjelaan 16
  Directeur: Schalkwijk Sharon M.Ed.
  Contactnummer: +5977610100
 2. St.Safety ² – EBOTIS
  Voorzitter/Directeur Norah Abigaïl JD
  Onderdirecteur Pengel Giovanni
  Secretaris Barron Edward A.
  Contactnummers: +5978719858/+5978656549
  Schietbaanweg (terrein Geertruideschool)
  Hofstraat 104A (buiten kantooruren/ op afspraak)
 3. N.V. Suriname Security Rangers (N.V. SuSeRa)
  Allendestraat no.80
  Directeur D. Van Broekhoven
  Contactnummer 08890842

Wie buiten deze drie bedrijven toch een BAVP-opleiding volgt, dan zal een eventueel diploma niet erkend zijn.

error: Kopiëren mag niet!