EAS ziet toe op gefaseerd doorvoeren tariefsaanpassingen voor stroom

In het derde kwartaal van 2021, zijn de tariefsaanpassingen voor stroom aangekondigd door de regering. De tariefsaanpassingen zijn noodzakelijk voor het garanderen van duurzame energie in de toekomst, aldus de Energie Autoriteit Suriname (EAS) in een uitvoerig persbericht. 

De huidige uitdagingen in de energiesector worden structureel aangepakt om de economische groei en ontwikkeling te bevorderen. De continuïteit van bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening is essentieel, omdat de consequenties bij het wegvallen van de voorziening vérstrekkend zijn en uiteindelijk kunnen leiden tot ontwrichting van de samenleving. Door structureel te werken aan duurzame oplossingen, kunnen in de toekomst zulke situaties worden voorkomen. 

De regering heeft voor de herstructurering bij NV EBS, een crisisteam benoemd dat bestaat uit voorzitter S. Mehardjan, en de leden R. Anijs, H. Dorinnie, R. Apinsa en een vertegenwoordiger van de vakbond.

De tariefsaanpassingen voor stroom worden gefaseerd doorgevoerd, om de burgers zoveel mogelijk tegemoet te komen. De regering doet er alles aan om de tariefsaanpassing geleidelijk aan in te voeren. De eerste fase, gaat in per factuurmaand juni, met een tariefsaanpassing van 15% en in de tweede fase, per september, een tariefsaanpassing van 10%. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd, welke geldt voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke verbruikers, waarbij voor het verbruik tussen 0 – 250 kWh een vast bedrag van SRD 50 zal worden betaald. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt de verhoging van september niet. Zij kunnen zich hiervoor slechts digitaal registreren via de EAS website. En tot mei 2023 gebruikmaken van het overbruggingstarief. Burgers met een verbruik onder de 400kWh komen in aanmerking voor het overbruggingstarief. Voor de niet-huishoudelijke afnemers, zonder winstoogmerk zoals maatschappelijke organisaties, religieuze organisaties etc, geldt de subjectsubsidie. De voorwaarden voor deze afnemers, ook wel kwetsbare afnemers genoemd, biedt in de subjectsubsidieregeling een korting van 50% op de factuur. Deze regeling blijft ongewijzigd. Het registreren voor het overbruggingstarief of het aanvragen van de subjectsubsidie voor instellingen, kan vanaf 1 juni, alleen online geschieden, via de website van de EAS.

“De tariefsaanpassingen zijn noodzakelijk voor de energiezekerheid en duurzaamheid van de sector. En tegelijkertijd wordt de interne organisatie van NV EBS geherstructureerd door een speciaal crisisteam dat is aangesteld door de Regering”, zegt Dave Abeleven, directeur van de Energie Autoriteit Suriname (EAS). 

Er zullen dus huishoudens zijn, de grootste groep van meer dan 100.000, die een lagere factuur zullen ontvangen. Dit zijn de verbruikers die onder de 400 kWh per maand vallen. Zij komen namelijk ook in aanmerking voor het overbruggingstarief, waarvoor zij zich kunnen registreren. NV EBS zal via haar kantoren, hierin faciliteren, indien men hulp nodig heeft bij het online registreren. Het overbruggingstarief is alleen gunstig bij een verbruik tot 400kWh per maand.

De afkondiging van de Wet Energie Autoriteit Suriname en de Elektriciteitswet 2016, waren de eerste stappen in het proces van herstructurering van de energiesector. In de Elektriciteitswet zijn drie doelstellingen vastgelegd om de prestaties en duurzaamheid in de sector te verbeteren. De eerste is de verbetering van de beschikbaarheid van elektriciteit, de tweede is het zorgen voor de betaalbaarheid van de levering en de derde doelstelling is het verhogen van de milieukwaliteit.

Voor de komende periode zal de EAS samenwerken met alle stakeholders in de energiesector voor de tariefregulering van elektriciteitstarieven, aansluittarieven en subjectsubsidie. Het afronden en implementeren van het Elektriciteits Sector Plan (ESP). Het herstructureren van de elektriciteitsvoorziening sector door: herstructurering van de organisatiestructuur en interne organisatie van de N.V. EBS. En de evaluatie, herziening en afronding van energie gerelateerde wet- en regelgeving door het ontwikkelen en monitoren van een samenhangend en duurzaam regelgevingskader voor het energiebeleid.

error: Kopiëren mag niet!