De stem van het volk kopen

De tijd om de stem van het volk op een eerlijk en integere manier binnenhalen, lijkt voorbij. In de loop der jaren heb ik de integriteit zien verdwijnen. Nu heeft men allerlei trucs, leugen en bedrog nodig om stemmen binnen te halen. En ook het doel is veranderd. Men had eerst oprecht de ontwikkeling van het land op het oog, tegenwoordig telt slechts de macht en het eigen belang. Om zelf zo lang mogelijk aan de macht te blijven, worden er continu plannen gesmeed om tegenstanders uit te schakelen. Die macht wordt gebruikt om het volk te bedreigen, monddood te maken en angst aan te jagen. Moegestreden berust het volk zich tenslotte in de gang van zaken. (Poetin, Wit Rusland, Erdogan, China) People shouldn’t be afraid of their government. Governments should be afraid of their people.”

Ook Suriname bleef niet verschoond van dit allesvernietigend fenomeen. Ook hier zijn er om stemmen binnen te halen dorpen omgekocht, werd en wordt er met geld gestrooid en naïeve mensen gestimuleerd om te stemmen op degene die op hen lijkt. Het meest toegepaste foefje is om de tegenstander zo zwart mogelijk te maken om zelf als goed uit de bus te komen.                                                                                        

Als ik het volk gadesla, zie ik dat het gros niet meer zelf denkt maar blindelings volgt, ik zie mensen die zich laten gebruiken en zich dom laten houden. Als ze alleen zichzelf daarmee benadeelden, zou de schade niet zo groot zijn. Maar met hun gedrag benadelen ze een heel land omdat het land zit opgescheept met hun funeste keuze. Dit soort politici ligt continu op de loer. Zodra men merkt dat het volk in slaap sukkelt, wordt er weer snel met geld gestrooid om ze wakker te maken en te benadrukken, ‘kijk hoe goed ik voor mijn aanhangers zorg, dus stemmen jullie de volgende keer weer op mij.’  Het volk denkt dat er van ze wordt gehouden en dat er daarom met geld wordt gestrooid. Niets is minder waar. Als je oprecht van je volk houdt, houd je ze niet afhankelijk en verneder je ze niet door geld te strooien en toe te kijken hoe ze als kippen aan je voeten rondscharrelen om de hun toegegooide kruimel op te pikken.  We kunnen helen noch bouwen als, enerzijds, de rijken, de armen afhankelijk blijven houden en anderzijds, de armen achterover leunen en liefdadigheid verwachten. De grootsheid van een man zit niet in hoeveel aanhang hij verwerft, maar in zijn integriteit en in zijn vermogen om de mensen om hem heen positief te beïnvloeden. 

Het volk vraagt zich niet af waar dit geld vandaan komt, of het drugsgeld is dat wordt witgewassen. Men ziet slechts het geld en koestert zich in een momentopname. Geld strooien is een slimme manier om zwart geld wit te wassen. Er wordt dus misbruik gemaakt van een naïef volk.  

Vaak is het geld ook verkregen uit de inkomstenbronnen van het land waar eigenlijk het hele volk recht op heeft maar waarvan slechts een enkeling profiteert.                           

Het is een vicieuze cirkel, men verrijkt zich, koopt de stem van het volk door af en toe met geld te strooien, het volk is dankbaar met die kruimel en geeft haar stem Met de macht in handen, wordt het gemakkelijker om de eigen zak te spekken.  Money may get you to the top, but it takes character to keep you there.

Kortom, het maakt tegenwoordig de politieke leiders niets meer uit hoe ze binnenkomen, als ze maar binnen komen. De integere, innerlijke drang, om te worden gekozen op basis van goede plannen, ideologie en visie, is weg. Laatst nog was er een politieke leider die van tevoren had ingeschat dat hij er slecht voor stond. Daarom besloot hij zich te bundelen met een andere partij. Hierdoor is hij toch aan een zetel gekomen. Een verstandige, integere politieke leider had graag willen weten wat de oorzaak was dat zijn volgers het geloof in de partij verloren om daaraan te kunnen werken. Het waarom interesseerde de man echter niet. Hij wilde kost wat kost binnen komen om zijn zoon een positie te bezorgen.                                                                                                                  

Een politicus die zijn normen en waarden hoog in het vaandel heeft, zal zich nooit verlagen tot dit gedrag. Een samenbundeling van twee partijen met als doel chantagepolitiek is zeer nadelig voor het land. Er is dan geen sprake meer van samen het land tot ontwikkeling brengen, maar van hoe kan ik mijn zin doordrukken. The value of a man should be seen in what he gives with his heart and not in what he is able to receive.

Een gezegde luidt, een volk krijgt de leider die het verdient. Als het volk zijn normen en waarden kwijt is, zal zij ook een leider kiezen die geen normen en waarden heeft. Een land in handen van zo’n leider, is ten dode opgeschreven.  Onze normen en waarden moeten zijn als vingerafdrukken, als je er een ander mee aanraakt, moet het blijven kleven. Laten we daarom elkaar aanraken en onze normen en waarden verspreiden en zo zorgen voor een leider die het volk verdient, een leider die onze normen en waarden bewaakt.  

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a good leader.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!