DC Brokopondo: “Boten nodig om drijvend zwerfvuil op te halen”

De districtscommissaris (dc) van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, noemt het heel goed, dat er ook vanuit particulieren hulp op gang komt voor het getroffen district. “Het probleem is enorm en we moeten de zaak nuchter benaderen. Vanuit het commissariaat wordt vanuit onze verantwoordelijkheid primair hulp geboden. We staan dichtbij de mensen en zijn hoopvol gestemd, omdat wij de gebaren van buiten zien”, laat de burgervader weten. “Brokopondo zit momenteel op de schoot van Mama Sranan”, merkt hij op. 

De dc zegt, dat dit een warm gevoel geeft. Het bezoek van de regering heeft er ook toe geleid, dat er noodhulp op gang is gekomen. “De president heeft de speciale opdracht gegeven aan het NCCR, aan de regering en de dc en gezamenlijk werken wij intensief aan het bieden van noodhulp.”

Mendelzoon haalt ook aan, dat de onderlinge afstemming ook van belang is en wijst op de speciale taak van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) die met het bieden van noodhulp belast is. “Daarnaast heeft de president ook gezegd, dat het werk niet alleen voor het NCCR gelaten moet worden, wij moeten met ons allen proberen om de handen in elkaar te slaan om hieruit te komen. En dat is een goed geluid”, is de boodschap van de dc. Het commissariaat probeert ondanks de gebrekkige financiële middelen een handreiking te bieden naar de behoeftigen.

Drinkwater

Mendelzoon benadrukt, dat drinkwater momenteel een groot probleem is. Hieraan voegt hij toe dat drinkwater ook voor de ramp al ernstige beperkingen kende in het gebied. “De drinkwatervoorziening was er wel, maar niet voor alle dorpen. Deze situatie heeft de zaak nog erger gemaakt. Op dit moment wordt er wel water aangevoerd om te drinken maar niet om te baden.” Het district kampt daardoor met een groot tekort aan water voor het doen van de normale huishouding, zoals baden en koken. Hij wijst erop dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan de Social Development Goals (SDG’s) en Mendelzoon wijst op doelstelling 6 waarin is opgenomen, dat elke regering voor 2030 ervoor moet zorgen, dat goed gezond drinkwater en goede sanitaire voorzieningen beschikbaar moeten zijn. De dc vindt de beschikbaarheid van schoon water als een van de grootste zorgpunten voor het district Brokopondo.

Drijvend zwerfvuil

Het rivierwater is blijven hangen en aan de waterkant drijft er heel veel zwerfvuil, waaronder petflessen. Dit vormt een grote uitdaging voor het commissariaat. “Wij willen het drijvend zwerfvuil aanpakken maar beschikken niet over boten om met de schoonmaak te starten. We hebben wel zakken maar geen boten”, licht de dc toe. Ook beschikt het commissariaat niet over de financiële middelen om boten te huren. Vandaar dat Mendelzoon hoopt, dat zijn commissariaat zo gauw mogelijk de beschikking krijgt over boten om het werk te kunnen doen. “Als we over vier boten kunnen beschikken dan kunnen wij mensen inzetten om het zwerfvuil op te halen.” Het maakt volgens Mendelzoon geen nette indruk om al dit vuil zo te laten.  

Muggenplaag

Met het water in de dorpen zijn niet alleen vele ongemakken, schade aan woningen en inboedel, onhygiënische toestanden een bittere realiteit, ook muggen teisteren de inwoners van Brokopondo. De dc zegt hierover, dat er momenteel middelen worden verzameld om het gebied te bespuiten tegen de insecten. Andere gevaren zijn de verschillende ziektes die stilstaand water tot gevolg kunnen hebben. “Dat zijn de uitdagingen voor dit moment”, vat Mendelzoon samen. 

De burgervader benadrukt blij te zijn met alle hulp, maar zegt ook dat “eten nooit genoeg is”. De voedselpakketten zijn bestemd voor de getroffenen, voor de mensen die geïsoleerd zijn. Toch wordt ook gekeken naar mogelijkheden om mensen te kunnen helpen die de voedselpakketten hard nodig hebben, inclusief de ouderen.

Hulp

Mendelzoon noemt de verschillende organisaties, stichtingen en instellingen die een bijdrage hebben geleverd, waaronder banken. Hij dankt alle instellingen die tot zover hebben geholpen en noemt dit tot slot “hartverwarmend”.

RB   

error: Kopiëren mag niet!