Waterpeil Nani zwamp was dichtbij kritieke hoogte

Door de veelvuldige neerslag in de afgelopen periode is het waterpeil in de Nani zwamp in het district Nickerie vorige week naar heel dichtbij de kritieke hoogte gestegen. Vorige week noteerde het waterpeil 3,17 meter. Het kritieke waterpeil ligt bij de 3,20 meter. Bij een waterpeil hoger dan dat, is de kans levensgroot dat het water uit de zwamp over de lekbeteugelingsdam heen stroomt waardoor delen van rijstarealen onder water lopen. Dat was enkele jaren geleden al het geval toen op enkele plaatsen de dam het begaf.

Doosteken 

Om de dreigende situatie van de Nani zwamp te keren is de afgelopen dagen de lekbeteugelingsdam die in de buurt langs de Corantijnrivier loopt op enkele plekken doorgestoken om het gestegen water uit de zwamp af te voeren naar de rivier. Dit is in het verleden ook vaker gedaan om een dreigende situatie van het waterpeil in de zwamp te keren. De bestaande sluizen en wateroverlaten hebben namelijk niet de capaciteiten om de enorme hoeveelheid water uit het zwamp zodanig af te voeren waardoor het dreigende hoge waterpeil binnen de kortste keren kan dalen. Met het doorsteken van de lekbeteugelingsdam op enkele plekken, is het waterpeil ondertussen gedaald naar 3,09 meter. De verwachting dat is dat deze nog verder zal gaan dalen.

Waterreservoir voor rijstteelt 

Met de vele overstromingen in grote delen van het binnenland vanwege de vele neerslag, wordt het waterpeil in de Nani zwamp in Nickerie ook heel goed in de gaten gehouden. Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnkanaal Projekt (OW MCP) is daarmee belast. Het waterpeil in de Nani zwamp en op enkele andere plekken in het district wordt dagelijks gemeten en gemonitord.

De Nani zwamp beslaat een gebied van ruim 110.000 hectare en ligt ten zuiden in het district Nickerie. De Nani zwamp is een belangrijke bron van water voor  de bevloeiing van ruim 25.000 hectare aan rijstareaal in het district. De zwamp die in de Nanikreek uitkomt is in het noordelijk- en westelijk deel afgedamd en voorziet de rijstpolders in de droge tijd van irrigatiewater. Oostelijk grenst de Nani zwamp aan de Maratakkarivier, een zijtak van de Nickerierivier. Westelijk grenst het aan het ruim 66 kilometer lange Corantijn Kanaal. Zuidelijk grenst het aan de  Zanderij bodemformatie. Het water in de zwamp komt grotendeels van neerslag.

Indertijd  zijn er infrastructurele werken rond de zwamp aangelegd, zoals dammen, sluizen en wateroverlaten waardoor het water er kan worden gehouden. Zodoende is in de Nani zwamp een groot waterreservoir ontstaan ten behoeve van de rijstbouw in Nickerie.

SS    

error: Kopiëren mag niet!