Minister Mac Andrew heeft oog voor problemen bond bij SAO

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft oog voor de problemen van de Bond van Personeel Voor Vakopleidingen bij de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (BPVV/SAO). Hij heeft zich maandag 30 mei  tijdens een kennismaking met de bond ontvankelijk getoond voor wensen en voorstellen om de bestaanszekerheid en zelfs het uitbouwen van de SAO te garanderen. 

Structureel tekort financiële middelen

De problemen die de bond heeft aangekaart zijn terug te voeren op een structureel tekort aan financiële middelen, waarmee de stichting te kampen heeft. Het is duidelijk, dat de subsidie niet toereikend is. Dit heeft een negatieve impact op een effectieve bedrijfsvoering van de , vindt de BPVV. Hierdoor kan bijvoorbeeld het achterstallig onderhoud van de lokalen van de stichting maar niet ter hand worden genomen, terwijl het personeel over de kennis beschikt en bereid is de handen uit de mouwen te steken om het onderhoud in eigen beheer te doen. 

Ook wacht het personeel tevergeefs op een toelage met terugwerkende kracht vanaf 2017. 

De bewindsman was ingenomen met de opstelling van de bond die eigenlijk het moment heeft aangegrepen om een lans te breken voor groei van de SAO. De bond vindt dat als het beter gaat met de stichting, het personeel vanzelfsprekend er wel bij zal varen. 

Mac Andrew heeft de BPVV de zekerheid gegeven dat de subsidie in de komende periode gegarandeerd is, echter vindt hij het noodzakelijk dat de SAO ook naar mogelijkheden zoekt om zelfstandig wat inkomsten te genereren voor haar bedrijfsvoering. Bij een eerder werkbezoek aan de SAO had de minister de directeur van de stichting al aangespoord tot het ijverig aanbieden van de verschillende trainingen aan het bedrijfsleven en wel tegen marktconforme tarieven. Ook het zoeken naar mogelijkheden voor financiering van trainingen middels projecten, zoals dat het geval was bij het Basic Needs Trust Fund project van de Caribbean Development Bank, behoort volgens hem tot de mogelijkheden. 
Mac Andrew stelt een goede samenwerking met de bond op prijs om zaken aangaande de groei van de SAO te bewerkstelligen. Tijdens de ontmoeting die de minister had met de BPVV, was de directrice van de SAO, Joyce Lapar, ook aanwezig.  

error: Kopiëren mag niet!