Islamitische Vereniging AAII: “Besluit in ernstige heroverweging nemen”

Het hoofdbestuur van de Surinaamse Islamitische Vereniging Ahmadiyyah Anjuman Isha’at Islam (SIV AAII) gevestigd aan de Keizerstraat 86-88 in Paramaribo, wenst het volgende te verklaren. 

Uit de pers hebben wij mogen vernemen, dat ons land voornemens is een diplomatieke post in Jeruzalem, Israël, te openen. De geschiedenis leert dat de kwestie Jeruzalem in het Midden-Oosten een heel gevoelige kwestie en de bron van vele conflicten is geweest. 

Zonder verder in detail daarop in te gaan, wenst het hoofdbestuur van de SIV daarom namens alle structuren en aanverwante organisaties in Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne en Nickerie te benadrukken dat deze stap een heel gevoelige is en voor heel wat onnodige spanning kan zorgen in ons overigens heel vredelievend land waar volgelingen van vrijwel alle religies wonen. 

Verder is het van belang te vermelden dat het overgrote deel van de landen met een diplomatieke betrekking met Israël, hun diplomatieke post in de stad Tel Aviv hebben gevestigd. 

Langs deze weg doen wij dan ook een beroep op de bevoegde autoriteiten om het voornemen de post in Jeruzalem te openen, in ernstige heroverweging te nemen. Het hoofdbestuur van de SIV vraagt u allen de nodige tact en wijsheid met betrekking tot dit gevoelige onderwerp te betrachten. 

Wassalaam, 

Het hoofdbestuur van de Surinaamse Islamitische Vereniging AAII

error: Kopiëren mag niet!