EBS-crisisteam stort zich op herstructurering en herstelplan bedrijf

Op het Kabinet van de President is dinsdag 31 mei het EBS-crisisteam geïnstalleerd. Een belangrijke taak van het crisisteam is de door Ernst & Young geïdentificeerde maatregelen te valideren en vervolgens uit te werken in een EBS-herstelplan. 

EBS-herstelplan

Het EBS-herstelplan heeft als doel het bereiken van kostenverlaging, efficiëntieverhoging en verbeteringen binnen de NV EBS in de ruimste zin des woords. Het plan zal uiterlijk 30 juni moeten worden gepresenteerd aan de regering ter goedkeuring.

Bij de samenstelling van het crisisteam is rekening gehouden met de input van diverse stakeholders. Zo is er een vertegenwoordiger van de vakbond opgenomen in dit team, zodat er breed gedragen voorstellen kunnen komen voor een reorganisatie, maar ook voor invulling van managementposities binnen de organisatie. 

President Santokhi refereerde bij de installatie naar zijn verzoek, gedaan bij zijn aantreden, waarin hij vroeg een ander beleid te voeren dat inefficiënties bloot zou leggen en een pad zou plaveien naar herstructurering van de EBS. Daarnaast gaf het staatshoofd aan wat de basisgedachte van de regering is. “Bescherm de zwakste schouders tegen de gevolgen van een noodzakelijke stroom tariefaanpassing”, gaf de president aan. 

Zo’n 60% bevolking wordt bij tariefaanpassing ontzien

Er werd gelijk aangegeven dat bij de tariefaanpassing zo’n 60% van de gemeenschap zal worden ontzien. Verder gaf Santokhi aan dat de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), een belangrijke rol zal moeten spelen.

Samuel Mehairjan, voorzitter van het EBS-crisisteam, gaf aan dat er belangrijke verbeteringen moeten komen binnen de EBS. Vooral de financiële huishouding moet op orde worden gebracht. “Besparingen en allerhande veranderingen zullen nodig zijn om het bedrijf beter te laten draaien”, aldus Mehairjan. 

Na goedkeuring zal het aangeboden herstelplan uitgevoerd worden. Hiervoor is de periode juli 2022 tot december 2023 uitgetrokken.

error: Kopiëren mag niet!