Zandwegen Nickerie onbegaanbaar

In verschillende gebieden in het district Nickerie zijn wegen die heel erg onbegaanbaar zijn geworden door de aanhoudende regens. Op verscheidene momenten hebben de burgers een oproep gedaan aan de instanties van die zich bezighouden met de wegen, waaronder het ministerie van Openbare Werken.

Leerlingen van lagere- en MULO-scholen lopen door diepe kuilen vol water. Met de aanhoudende regens in het district Nickerie wordt het alleen maar erger in de buurten waar zandwegen zijn. Dit zijn meestal de polders, maar soms ook gewoon in Nieuw Nickerie zelf. De wegen zijn zo slecht, dat zelfs bromfietsers bijna omvallen. Het zand wordt weggespoeld door de regen en er blijven in sommige straten grote kuilen achter.

Schoolkinderen lopen naar school over dezelfde wegen. Om dit te kunnen doen moeten ze in de vroege ochtend dus wel eerst hun broek omhoog trekken en de schoenen in hun hand houden. Leerlingen zakken helemaal weg en komen soms terecht met hun schoolkleding in een modderige plas. Buurtbewoners vinden het jammer, dat zelf voertuigen vast gaan zitten in de ontstane kuilen.

Senioren burgers pakken weg aan

Het is zo erg, dat zelf de senioren burgers zich samen inzetten om zand en grind te kopen om hun wegen op te vullen. Het is de bedoeling dat de wegen weer begaanbaar worden. De mensen doen dit, omdat het ze al teveel is geworden om continu over hun problemen te praten met instanties die toch niets of niet veel voor ze betekenen. Ze gaan er dus vanuit dat hun eigen initiatief zal helpen bij het voorkomen van andere ongemakken op de wegen die ze dagelijks samen met hun gezinnen moeten gebruiken. Zelfs mensen die geremigreerd zijn vanuit Nederland om weer in hun Suriname te komen wonen ervaren dit probleem als zeer vervelend. 

Desbetreffende instanties doen niets

De instanties die zich bezig moeten houden met de ordening van de wegen en de buurten worden door de mensen benaderd, maar er komt vanuit hun zijde geen degelijke oplossing. De districtsraads- en ressortraadsleden zouden zich moeten inzetten voor de verschillende buurten. Deze bestuurders maken zelf ook gebruik van deze wegen, maar toch kunnen ze geen oplossing brengen voor de Nickeriaanse samenleving.

Op verschillende momenten hebben de burgers verschillende mediahuizen benaderd met hun problemen. Op beelden is vastgelegd hoe de mensen dagelijks van en naar het werk gaan of hoe ze hun kinderen van en naar school moeten laten gaan. Er wordt een dringend beroep gedaan op de instanties om naar die wegen te gaan, waar de situatie zeer slecht is. 

GW

error: Kopiëren mag niet!