Suriname werkt in VN-verband aan uitbannen discriminatie van vrouwen

Suriname is bezig met het verzamelen van data voor de status van het landenrapport dat gaat over de Conventie voor uitbannen van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen. Het gaat om de 7e Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, afgekort als CEDAW-landenrapport, dat later dit jaar ingediend moet worden bij de VN CEDAW Commissie, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag 30 mei.

Om de laatste hand te leggen aan dit rapport werd van 26 en 27 mei een CEDAW / Human Rights Based Approach Sensitization sessie gehouden met ondersteuning van UN Women.

Aan deze sessie namen ambtenaren deel van het Bureau Gender Aangelegenheden, BGA, van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa).

In de afgelopen dagen zijn enkele onvolkomenheden en tekortkomingen in het voorlopig 7e CEDAW-landenrapport van Suriname geconstateerd die bijgewerkt zullen worden voor het definitieve rapport.

BiZa-minister Bronto Somohardjo verrichte de officiële opening van de sessie op 26 en 27 mei. Hij gaf aan, dat het verband tussen mensenrechten en ontwikkeling van recente oorsprong is, waarbij het belangrijk is dat iedereen die in die positie zit om verandering in de situatie van de vrouw te brengen, zich ook aan die plicht committeert en uitvoert. “Op rechten gebaseerde benaderingen vereisen een hoge mate van participatie van allen, inclusief vrouwen en kinderen,” benadrukte de minister.

Het BGA heeft vanuit het ministerie van BiZa de rol als verantwoordelijke instantie voor het coördineren, begeleiden en monitoren van het nationaal genderbeleid. 

error: Kopiëren mag niet!