Minister Mac Andrew: “Vakbondsleiders kunnen bijdragen aan bereiken doelen Decent Work”

Minister Steven Mac Andrew heeft vrijdag 27 mei tijdens een werkbezoek aan het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS), de directeur en het personeel aangemoedigd om voort te gaan met de vorming en scholing van vakbondsleiders, want hij vindt dat Suriname daarbij gebaat zal zijn. Het SIVIS richt zich op het scholen en vormen van vakbondsleiders.

“Vakbonden en werkgevers moeten kiezen voor dialoog”

De bewindsman is van mening, dat vakbondsleiders en individuele vakbonden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om de doelen van Decent Work (Fatsoenlijk Werk) te bereiken. Het SIVIS kan hieraan bijdragen door in zijn scholings- en vormingswerk te trachten het concept van Decent Work nog meer ingang te doen vinden bij vakbondsleiders. 

Mac Andrew benadrukte, dat dat vakbonden en werkgevers tegenwoordig moeten handelen als partners en daardoor moeten kiezen voor dialoog. De oude conflict theorie is vervangen door het concept van Decent Work, waarvan sociale dialoog een belangrijke pijler is. 

SIVIS op weg naar transformatie in een academie

Het SIVIS is voornemen zich te transformeren in een academie om haar bestaanszekerheid te blijven garanderen. Dit juicht de bewindsman toe. Hij heeft het instituut voorgesteld om te zoeken naar mogelijkheden voor het aangaan van partnerschappen met relevante organisaties, zowel binnen als buiten Suriname. Zo noemde hij de International Labour Organization (ILO) en het International Training Centre (ITC), maar ook ‘labour colleges’ in de regio. Er zijn volgens de minister voldoende mogelijkheden om met deze organisaties samenwerkingsverbanden aan te gaan op het vlak van vakbondseducatie -en vorming. De opleidingen kunnen eventueel ook online worden gevolgd. Mac Andrew vindt echter, dat de toekomstige opleidingen de tripartiete partners ten goede moeten komen en dat deze partners de doelgroep moeten blijven waarop het SIVIS zich focust. Hij noemde enkele opleidingen die van belang zijn voor zowel de vakbeweging als voor het bedrijfsleven zoals Human Resource Management, Industrial Relations, maar ook Social Protection. 

Ten aanzien van de operationele kosten om het SIVIS draaiende te houden, deed minister Mac Andrew een beroep op de directeur van het instituut om de toekomstige opleidingen zoveel als mogelijk tegen marktconforme tarieven aan te bieden, maar ook met de vakbeweging na te gaan hoe die financieel in kan komen bij het trainen van haar leden. 

Het ministerie zal volgens de minister, het SIVIS blijven ondersteunen, maar benadrukt werd, dat financieel-economische ruimte van de regering momenteel zeer beperkt is. 

Directeur, Victor Jones, van het SIVIS, die blij was met het bezoek van de bewindsman, zegt dat het instituut al hard op weg is zijn eigen middelen te genereren. In de komende periode zal het SIVIS daarom nog meer marktconforme cursussen, trainingen en opleidingen aanbieden aan werkenden en bedrijven.

error: Kopiëren mag niet!