Klagen is niet terecht

De NDP en de BEP-fractie hebben uit protest de vergadering van de DNA verlaten. Ze beweren dat het gedrag van de voorzitter de heer Bee gebaseerd is op machtsvertoon, partijdig en autoritair is. De klacht is dat hen regelmatig het zwijgen wordt opgelegd en het spreken wordt geweigerd.                                                                                                        

Ik zou heel makkelijk kunnen zeggen dat ze een koekje van eigen deeg krijgen daar zij tijdens hun bewind de oppositie hebben beledigd en vernederd en de toenmalige voorzitter heeft hen daarin de vrije hand gegeven. Dit zeggen zou getuigen van onvolwassen gedrag dus zal ik me aan de huidige feiten houden.

De oppositie vertoont de laatste tijd steeds meer provocerend en onfatsoenlijk gedrag. Ze negeren geregeld de voorzittershamer en schreeuwen er maar op los. Met dit gedrag laten ze zien dat ze geen respect hebben voor het gezag. Een toehoorder krijgt de indruk dat zij het voor het zeggen willen hebben en de DNA- vergadering willen degraderen tot een bananenrepubliek. De voorzitter is tolerant en geduldig en daardoor permitteert de oppositie zich steeds meer. Ik heb vaak gewenst dat de voorzitter harder zou optreden. En nu hij optreedt om het fatsoen in de DNA te bewaren, gaat men in protest.  Any fool can criticize, complain, and condemn and most fools do. But it takes character to be honest and understanding

Protesteren mag, maar dan wel met eerlijke argumenten. Onterecht wordt er beweerd dat de voorzitter hen negeert, het zwijgen oplegt, anderen wel laat spreken en zij niet. Dat is absoluut niet waar. De voorzitter treedt op tegen het schreeuwgedrag. Hij probeert het fatsoen in de DNA te handhaven, maar er zijn leden die hardnekkig proberen om de DNA-vergaderingen te degraderen tot een normloos niveau. Iedereen die netjes vraagt om te mogen spreken en zijn beurt afwacht, krijgt van deze voorzitter de kans. Terecht heeft de voorzitter recent de heer Bouva uit de zaal laten verwijderen. Hij is vele malen door de voorzitter gewaarschuwd. Hij negeerde echter de hamer en de waarschuwingen en is daarom terecht verwijderd. Zijn NDP en BEP-collegae hebben hem hierin onterecht ondersteund. Dit was te verwachten omdat ze de laatste tijd opzettelijk provocerend bezig zijn. Naar hun doel kan ik alleen maar raden. Ze willen het volk een negatief beeld over deze regering voorspiegelen in die trant van, ‘zij zijn niet goed bezig, maar wij wel.’ Dit zal wel weer een van hun vele trucjes zijn.

Ook wordt er beweerd dat hun verzoek aan de procureur-generaal tot strafrechtelijk onderzoek van onrechtmatig gebruik van financiële middelen door de heer Bee in het kader van de dienstreis naar Gabon, de aanleiding is van het pestgedrag van de voorzitter.

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. De vorige regering heeft zijn verlies niet sportief gedragen. Ze hebben voordat ze het stokje overgaven, gepest en vele boobytraps gezet voor de huidige regering om ze het regeren zo moeilijk mogelijk te maken. Dit onvolwassen, onsportief pestgedrag is hen eigen en daarom verwachten ze zulk gedrag ook van een ander.                                                                   

Men hoeft de heer Bee slechts gade te slaan tijdens de DNA-vergaderingen en in de wandelgangen om te concluderen dat hij ver staat boven zulk onsportief en onvolwassen gedrag. Als na onderzoek mocht blijken dat hij onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van de financiële middelen, zal hij dat toegeven, zijn verantwoordelijkheid dragen en zich verontschuldigen. Hij weet dat de oppositie met het indienen van de klacht slechts zijn plicht heeft gedaan, dus zal hij ze dit niet verwijten. Het enige verwijt dat terecht zou zijn naar de oppositie is dat ze met hun aangifte niet hebben gewacht totdat de heer Bee terug was zodat ze hun vragen rechtstreeks aan hem konden stellen. En als ze ontevreden waren over de antwoorden, hadden ze alsnog aangifte kunnen doen.                                        

De heer Bee heeft dus niet opgetreden om te pesten, maar om de DNA-vergaderingen te behoeden tegen moreel verval. Als hij niet optreedt, zal het van kwaad tot erger worden en zal Bouva blijven schreeuwen en de voorzittershamer negeren. Voorzitter Bee is professioneel bezig en verlaagt zich niet tot wrok en gepest. De coalitie vertoont geen schreeuwgedrag en laat een ander netjes uitpraten.

Ik verwacht niet van de oppositie dat ze de hand in eigen boezem steken en eerlijk toegeven dat ze moraal verlagend bezig zijn. Als ze de gemaakte fouten tijdens hun regeerperiode nog steeds niet hebben toegegeven, zullen ze deze fout ook niet toegeven.                                                                                                                                  

Ik verwacht echter wel van de heer Bee dat hij zal blijven proberen om het fatsoen in de DNA te handhaven. Men zal hem blijven provoceren en tegenwerken, protesteren en dreigen met aanklachten, maar daarvoor moet hij niet bezwijken. Hij moet fatsoenlijk gedrag blijven eisen.

They are trying to bury him, but they don’t realize that he is the saving seed of the DNA.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!