Trainingskamp voor leerkrachten speciaal onderwijs Nickerie

Het leerkrachtenteam van de WHC Monkouschool, Lions Gruntjesschool en het Zuster Dankerscentrum is kennis en vaardigheden bijgebracht in persoonlijk leiderschap, omgaan met gedragsproblemen op school en toepasbare pedagogische- didactische methoden. Deze scholen accommoderen kinderen met speciale leer- en leefbehoeften. De trainingen zijn verzorgd door het Pedologisch Instituut (PI) en Curriculum Ontwikkeling (CO) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), zo bericht het ministerie.

Weerbaar maken leerkracht voor de klas

Als leerkracht in het speciaal onderwijs blijkt het vaak een uitdaging te zijn de juiste en gepaste manier te vinden om leerstof over te dragen. Ook het aanleren van zelfredzaamheidsvaardigheden is geen eenvoudige taak, aldus het ministerie. Naast de speciale onderwijsbehoefte krijgen zij ook vaak te kampen met agressieve – emotionele uitbarstingen en/of storend gedrag. Deze uitdagingen kunnen vaak de motivatie in het lesgeven en les volgen doen reduceren, met alle gevolgen van dien. Tijdens de driedaagse training was de focus niet alleen op het gedrag van het kind, maar merendeels het weerbaar maken van de leerkracht voor de klas. 

Bij de training ‘persoonlijk leiderschap’ was de centrale vraag: “Wie ben je?” In een heel ontspannen sfeer kregen de leerkrachten diverse praktische tips en vaardigheden mee over hoe om te gaan met de verschillende uitdagingen. Persoonlijk leiderschap is een must voor leerkrachten, omdat de onderwijsgevende, los van het lesgeven, als taak heeft het kind stabiel te maken door op te treden als coach, mentor en begeleider. 

Gedrag

In de sessie over gedragsproblemen werd vanuit een ander uitgangspunt gewerkt, namelijk de invloed van het eigen gedrag op het kind. De leerkrachten werden ervan bewust gemaakt, dat elk gedrag ergens vandaan komt.  Wat op school wordt gezien als storend/vervelend gedrag, kan soms een manier zijn van “hulp zoeken”. Het was daarom belangrijk de leerkrachten anders te laten kijken naar dit fenomeen. 

Vervolgens werd aandacht besteed aan differentiëren in het speciaal onderwijs. Differentiëren moet het werken en leren in de klas prettiger en overzichtelijk maken. Deze werkwijze is niet alleen prettig voor het kind, maar ook overzichtelijk voor de leerkracht. 

Het trainingskamp werd afgesloten met de training rubrics, verzorgd door CO, aangepast aan het speciaal onderwijs. De bedoeling is dat de leerkrachten nog meer inzicht en vaardigheid krijgen in het gebruik van de rubrics voor de verschillende schoolvakken. Er wordt nu gekeken naar de vaardigheden van de leerlingen en die worden geplaatst op een ontwikkelingslijn om zodoende een uitspraak te kunnen doen over het groeiproces van het kind.

Het is de bedoeling dit trainingskamp te brengen naar alle scholen voor speciaal onderwijs. Met de huidige ontwikkelingen is het belangrijk, dat ook deze groep van vernieuwende methoden en inzichten op de hoogte worden gesteld en nieuwe vaardigheden worden bijgebracht.

error: Kopiëren mag niet!