SVB: Reactie banken inzake 4% USD stortingskosten

In navolging van persberichten die de samenleving  hebben bereikt over de afschaffing van de 4% stortingskosten voor de US dollars, wensen wij onder uw aandacht te brengen dat de banken, in samenwerking met en ondersteuning van de overheid en de Centrale Bank, er alles aan doen om dit zo spoedig mogelijk te kunnen  realiseren, aldus de Surinaamse Bankiersvereniging in een afgelopen weekend uitgebracht persbericht.

“Stortingskosten symptoom van vreemde valuta cash problematiek”

Deze stortingskosten zijn een symptoom van de vreemde valuta cash problematiek. Als  gevolg van ongebreidelde instroom van vreemde valuta in de samenleving, onder andere via het personenverkeer, en het niet kunnen giraliseren van cash vreemde valuta, zijn de banken noodgedwongen ertoe overgegaan om 4% kosten in rekening te brengen voor het storten van vreemde valuta. Daarnaast kon in veel gevallen de herkomst van de contante vreemde valuta niet afdoende worden vastgesteld, waardoor deze niet, ook niet met betaling van kosten, geaccepteerd konden worden door de banken. 

Zoals reeds gecommuniceerd door de minister van Financiën en Planning, wordt er op dit moment hard gewerkt om deze 4% stortingskosten af te schaffen.

De volledige afschaffing is echter alleen mogelijk als de kern van het probleem qua instroom -en uitstroom  van  vreemde  valuta structureel wordt aangepakt.

De banken zijn zo goed als klaar om tot afschaffing van de 4% kosten op contante USD stortingen over te gaan, maar er zijn nog enkele actiepunten die door de overheid / Centrale Bank van Suriname uitgevoerd zullen worden, waar er aan gewerkt wordt. Deze liggen met name op het gebied van een effectievere AML risicobeheersing bij in- en uitvoer van cash vreemde valuta, vooral via het personenverkeer.

Mocht dat nog lukken voor aanstaande maandag 30 mei, dan zullen de Banken dat direct communiceren met het publiek.

Anders zullen we moeten wachten met de afschaffing van de USD stortingskosten totdat de wederzijdse voorbereidingen zijn afgerond.

We houden u op de hoogte!

De Surinaamse Bankiersvereniging

error: Kopiëren mag niet!