Burgemeester Van Zanen: “Samenwerking mogelijk op gebied waterhuishouding, decentralisatie, en ondernemerschap”

De afsluiting van het bezoek van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, aan Suriname vond afgelopen vrijdag plaats. Het bezoek vond plaats in het kader van het versterken van de banden tussen Suriname en Nederland, zo bericht het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS.

De afsluiting geschiedde door een zogenoemde debriefing tussen de Van Zanen en de onderdirectrice van het directoraat Internationale Samenwerking van BIBIS, Liesbeth Bradley, en de onderdirectrice voor Districtsbestuur en Decentralisatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Jennifer Jozefzoon-Wachter.

Van Zanen betuigde, namens het team, zijn dank voor het vertrouwen in hem gesteld en voor de tijd en moeite die gemaakt waren om de relatie op lokaal bestuurlijk niveau hernieuwd leven in te blazen. “Ik ben hier echt namens de 344 Nederlandse gemeenten die in meer en mindere mate bereid zijn om mee te doen aan het uitwisselen van expertise en het opzoeken van kansen”, sprak Van Zanen. Hij benadrukte dat de leiding in de handen van de Surinaamse bestuurders zit en dat zij zelf moeten bepalen op welke manier zij ondersteund willen worden en waar behoefte aan is. 

De burgemeester benoemde zelf drie werkgebieden waar op korte termijn samengewerkt kan worden:  waterhuishouding, decentralisatie, en ondernemerschap. “Op het gebied van waterhuishouding heeft Nederland oneindig veel expertise en daar staat Nederland ook bekend om internationaal”, zei Van Zanen. “Lokaal bestuur is voor de ontwikkeling van een land belangrijk”, merkte hij verder op ten aanzien van de samenwerking op het gebied van decentralisatie. ”Als ik vertrouwen voel dan kom ik heel ver en dat hebben jullie mij gegeven.”

Onderdirectrice Bradley van BIBIS dankte Van Zanen voor zijn positieve woorden. “Met deze mooie woorden gaan we verder. Wij zullen de afspraken en intenties zeker concretiseren”, benadrukte zij. Zij gaf verder aan de onderwerpen aangehaald door Van Zanen zeer actueel te vinden en vele mogelijkheden tot samenwerking te zien.  “Ondernemerschap ondersteun ik meer dan 1.000 procent want ik ben ervan overtuigd dat ondernemerschap de motor is van de samenleving.” 

Onderdirectrice Jozefzoon-Wachter van ROS stelde ook het bezoek van de burgemeesters als zeer positief te hebben ervaren. “Bewustwording van decentralisatie is een start en we willen de bewustwording daarvan weer op gang brengen. Ik wil mijn dank richten aan de burgemeester en team voor de bereidheid ons bij te staan in de onderwerpen hiervoor genoemd. Ik kijk uit naar de samenwerking te kunnen verstevigen en uit te werken.”

Centraal in het gesprek stond ook de inachtneming van het traditioneel bestuur in de dorpen in het binnenland en het betrekken van deze traditionele gezagsstructuren in de mogelijke samenwerkingsgebieden.

error: Kopiëren mag niet!