Banken beleggen SRD 441,5 miljoen in 1-weekse TD’s tegen 19,9%

De Centrale Bank van Suriname (CBvS)  heeft woensdag 25 mei een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden. Op deze veiling heeft de Bank een 1-weekse, 1-maandse en 3-maandse TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 950 miljoen. 

Uit het veilingresultaat blijkt, dat de algemene banken een bedrag van SRD 441,5 miljoen hebben belegd in 1-weekse TD’s. De toegewezen gewogen gemiddelde rente voor deze beleggingen bedraagt 19,9 procent.  

Bij de veiling afgelopen woensdag waren de algemene banken in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 400 miljoen voor de 1-weekse, SRD 200 miljoen voor de 1-maandse TD en SRD 350 miljoen voor de 3-maandse TD-instrumenten.

Gezien de animo van de algemene banken werd het volume van de 1-weekse TD’s verhoogd naar SRD 441,5 miljoen en het volume van de 1-maandse TD’s verlaagd naar SRD 158,5 miljoen. 

De algemene banken hebben in totaal SRD 441,5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, waarbij het volledig bedrag is toegewezen. 

Voor de 1-maandse TD’s hebben de algemene banken SRD 29,3 miljoen aangeboden, waarbij het volume van SRD 158,5 miljoen niet volledig is toegewezen. Voor de 3-maandse TD’s hebben de algemene banken SRD 41,4 miljoen aangeboden, waarbij het volume van SRD 350  miljoen niet volledig is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD is gestegen met 0,1 procentpunt en bedraagt 19,9%.

SS

error: Kopiëren mag niet!