Pinksterconferentie

De Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname (KCV), een werkarm binnen de Rooms Katholieke kerk die bijdraagt aan het bevorderen van de dienstverlening binnen de kerk, heeft voor 3-5 juni 2022, haar ‘Pinksterconferentie’ op het programma staan. 

Het centrale thema van de conferentie is: “Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten.” Inhoudende: inspirerende toespraken, lofprijzing, aanbidding, genezingsbediening, getuigenissen en eucharistieviering. 

Monseigneur Karel Choennie, diaken Antonius Waterberg, zuster Dorothy Amier en diaken Rudi Anose zullen het woord voeren.

De vergadering wordt gehouden in Asewa Otono aan de Prinsessestraat.  Participanten kunnen fysiek of virtueel deelnemen via Facebook. 

HD

error: Kopiëren mag niet!