Deelnemer noemt voordelen ‘Kraka Un Baka’ training

“We hebben leren luisteren”

Het project ‘Kraka Un Baka’ traint jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar in het aanwakkeren en vergroten van hun leiderschapskwaliteiten. Het project is vorig jaar november van start gegaan en een van de aspecten is het verbeteren van de communicatieve vaardigheden.

Een van de deelnemers is de 24-jarige Aurelio Ewijk, student bedrijfskundige informatica op het Unasat. “De bedoeling van dit project is dat wij als jongeren leiderschapskwaliteiten aanleren.” Ewijk zegt te hebben geleerd hoe effectief te communiceren en noemt ‘luisteren’ als een van de belangrijke vaardigheden waarin hij verbetering bij zichzelf heeft geconstateerd. “Door goed te luisteren kan je ook beter inspelen op hetgeen de ander naar voren heeft gebracht”, licht hij toe.

“De afgelopen sessies waren zware debatsessies en wat we hebben geleerd is, dat wij dezelfde mening hebben maar, omdat wij niet luisterden leek het erop alsof wij een andere mening hadden.”

Ook hoe je als leider een effectieve opstelling moet hanteren om er voor alle gender gebieden te zijn, noemt Ewijk als pluspunt. De training heeft de deelnemers geleerd hoe de instituten werken en in dit kader is er ook een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblee en het Commissariaat van Paramaribo Noord Oost.

Ewijk zegt, dat hij de positieve effecten van de training in zijn handelen ervaart. Alle 15 sessies vanaf oktober vorig jaar heeft hij bijgewoond. “En er is zeker een groot verschil merkbaar”, benadrukt de student, terwijl hij ook aangeeft dat de assertiviteit in hem is aangewakkerd. “Ik durf nu discussies aan te gaan en actief te participeren terwijl dat voorheen niet het geval was.” Iets wat Ewijk ook aangeeft is het duidelijk leren praten dat aan bod kwam tijdens de sessies. “Zodat mensen begrijpen wat er is gezegd.” Een punt dat Ewijk van belang acht is dat er elke week een gastspreker vanuit zijn of haar vakgebied sprak. Een van die aandachtspunten was ‘gendergelijkheid’ en hoe de groep daar naar moest kijken.

Ewijk concludeert, dat de training hem heeft verrijkt en roept iedereen op om deze training te volgen. Het ligt in de planning om het Kraka Un Baka model uit te rollen in de verschillende buurten en districten.

RB    

error: Kopiëren mag niet!