Vakbeweging vraagt tijd om voorstel verhoging stroomtarieven te bestuderen

De vakbeweging heeft meer tijd nodig om het voorstel voor een gefaseerde verhoging van de stroomtarieven nader te bestuderen. Binnen het Tripartiet Overleg is afgelopen maandag door de Energie Autoriteit Suriname (EAS) een presentatie gehouden over de uitkomsten van het doorlichtingsrapport van de EBS en de te nemen maatregelen. Het voorstel van een gefaseerde verhoging van de stroomtarieven werd daarbij aan de sociale partners gepresenteerd. 

Volgens het IMF economisch herstelprogramma moeten per 1 juni de stroomtarieven met 25% verder omhoog. Dit dient te gebeuren in het kader van de afbouw van subsidies.

Gefaseerd

Volgens het voorstel dat thans op tafel ligt worden de stroomtarieven per 1 juni met 15% verhoogd en vervolgens in september tot december met 10%. Daarna zullen per kwartaal de tarieven worden aangepast op basis van de olieprijs per december 2022. Het voorstel voorziet voorts in een soort “life line” tarief. Deze houdt in, dat verbruikers tot een hoeveelheid van 250 kWu gratis stroom krijgen. Voor verbruik daarboven geldt het verhoogde stroomtarief per kWu. van SRD 2,50.

Nu geldt voor huishoudelijk verbruik tot 800 kWh een tarief van SRD 1,15 per kWh. Voor huishoudelijk verbruik boven 800 kWh geldt een tarief van SRD 1,78 per kWh. Een gemiddeld klein huishouden met de meest minimale elektrische apparaten in huis verbruikt maandelijks tussen de 600 en 800 kWh.

Niet enthousiast

Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), zegt dat de vakbeweging tijd nodig heeft om het gepresenteerde voorstel nader te bestuderen en met de achterban te bespreken. Hij toonde zich vooralsnog niet bepaald enthousiast over het voorstel. Hij plaatste het één en ander tegen de achtergrond van het feit dat de inflatie nog steeds hoog is. Ook de import inflatie, vanwege de prijsontwikkelingen van goederen en diensten in de wereld, maakt de zaak er niet beter op. De vooruitzichten op dit vlak zijn bovendien ook niet bepaald goed te noemen.

De koopkracht van de werkende klasse staat nog steeds onder zware druk. De kwestie minimum uurloon is nog steeds  niet afgerond.  Verder ziet het er niet naar uit dat de belastingschijven per 1 juli nog zullen worden aangepast.

De afspraak binnen het Tripartiet Overleg was, dat de partners “samen de oversteek” zouden maken waarbij de BTW en aanpassing van de belastingschijven tegelijk zouden worden ingevoerd. De wet BTW is nog niet eens in behandeling genomen door de Nationale Assemblee. 

Zunder zegt dat de vakbeweging er moeite mee heeft, dat de koopkracht van de werkende klasse steeds achterloopt op alle verhogingen die worden doorgevoerd. Ravaksur komt volgende week maandag bijeen om haar standpunt te bepalen met betrekking tot het voorstel voor gefaseerde verhoging van de stroomtarieven.

SS

error: Kopiëren mag niet!