Gouden huwelijk voor echtpaar Ardjooetomo-Kasandikromo

Het echtpaar Ardjooetomo-Kasandikromo heeft het feit mogen gedenken dat ze 50 jaar zijn getrouwd. Het Burger Informatie Centrum Wanica Zuid-Oost geeft het volgende mee. De districtscommissaris, Mohamed Shafiek Goelaman, bracht de felicitaties over aan het jubilerend echtpaar. Er werden een bloemstuk, een felicitatiekaart, een ingelijste foto en de gebruikelijke enveloppe overhandigd.

Echtgenoot Salimin Ardjooetomo, meer bekend als captain Does, is geboren in het toenmalig district Suriname op 22 januari  1950. Uit een gezin met 5 kinderen is hij het 2e kind. Hij heeft de school met goed gevolg doorlopen. Zijn baan startte hij bij de overheid, alwaar hij op verschillende ministeries bijkans 40 jaren heeft gewerkt en zijn carrière afsloot bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Als hobby had hij voetballen en hengelen. Zoals elke droom van elke jongeman was hij een hele goede voetballer. Om zijn keiharde schoten op het veld kreeg hij als vrije trappen specialist de naam van Does. Ook is hij de oprichter van S.V. Real Poerwo en de bekende Javaanse toneelgroep Does Cabaret. In het dagelijks leven is hij omroeper bij verschillende Javaanse televisie- en radiozenders. 

Echtgenote Tabek Roosmie Kasandikromo is geboren op 4 september 1954 in het district Suriname. Zij heeft de school doorlopen. Zij is het oudste kind uit een gezin met 6 kinderen. In haar glorie tijden was zij ook een hele goede doelvrouwe. Na het huwelijk droeg zij altijd de zorg over het gezin.

Het echtpaar heeft zelf voor elkaar gekozen. Zij leerden elkaar kennen tijdens het bezoeken en spelen van voetbal wedstrijden. Zij raakten verliefd en volgde hierna de kennismaking. Na bijkans een jaar samen zijn, stapten zij in het huwelijksbootje op 23 mei 1972 te Suriname. Het echtpaar is gezegend met 2 dochters en 2 zonen. Ze zijn rijk aan 9 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Het echtpaar heeft enkele bijzondere hoogtepunten gekend voornamelijk de reis naar Thailand die meneer mocht meemaken met een delegatie van de Nationale Assemblee van Suriname en mevrouw die verschillende naar Nederland reisde. Het echtpaar belijdt het Islamitisch geloof en bezoekt de Nurul Huda Moskee  aan de Somo Legimanweg te Dessa. Als sleutel tot het succes van hun huwelijk 50 jarenlang gaf het echtpaar aan, een goede verstandhouding, verdraagzaamheid en het respect naar elkaar toe.

error: Kopiëren mag niet!