Directie Shiloh blij met donaties samenleving, maar verwacht nog reactie van regering

De laatst aangehaalde situatie van studenten die zich bevinden in het Shiloh internaat te Nickerie is weer aan het verbeteren. De studenten kwamen in gedrang met voedingsmiddelen en drank. Tot het moment dat leden van NDP na een oproep van Assembleelid Iona Edwards zijn geweest naar de studenten met voedingsmiddelenpakketen, kwamen er tal van donaties binnen om deze instelling te helpen.

Directie Shiloh

Het bovenstaande verneemt Dagblad Suriname van directeur Bronne King. Hij geeft aan, dat de situatie waarin het internaat zich bevond aan het verbeteren is. De donaties van burgers aan het internaat zijn aanzienlijk.

Tot het moment dat Dagblad Suriname in contact is getreden om de noden aan te horen, was het nog te merken dat er flink is gedoneerd. Er zijn verschillende voedingsmiddelen gedoneerd, waardoor het voor de directie duidelijk genoeg is dat het nu wel zal lukken om voeding op tafel te zetten voor de studenten. Er zijn vooralsnog 21 studenten die zich verder kunnen ontwikkelen.

Nog geen reactie regering 

Voor zover bekend hebben de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sociale Zaken en Volkshuisvesting geen contact opgenomen  met de directeur van deze instantie. De studenten die zich in dit internaat bevinden komen van verscheidene schoolinstellingen.

In samenspraak met districtscommissaris Josta Lewis van Kabelebo is getracht een oplossing te zoeken voor de kinderen om zich toch in Nickerie te begeven voor hun vervolgd opleiding.  Het beheer van deze instantie is bij de districtscommissaris en van haar heeft hij nog niks vernomen over de situatie waarin de studenten zich bevinden. 

Oproep naar de regering

Van deze kant uit doet de directeur toch nog een oproep naar de desbetreffende instanties om van hun kant uit toch een bijdrage te leveren waar het kan. Voor nu is het voor hem een opluchting dat de mensen zeer positief hebben gereageerd op zijn oproep. Maar, de oproep naar de regering blijft nog steeds om in te spelen op de noden van de studenten.

GW

error: Kopiëren mag niet!