Openbare Werken start met OW Politie

Het ministerie van Openbare Werken is op 9 mei gestart met het opleiden van 16 trainees tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) voor de duur van 3 maanden. Allemaal medewerkers van het ministerie van Openbare Werken. Een groot deel van deze medewerkers zal ondergebracht worden bij de afdeling Controle Unit, waarbij de functie OW Politie wordt geïntroduceerd.

“OW Politie is niets anders dan een verzamelnaam, waaronder Milieu Politie en Bouw Politie et cetera zullen vallen. Met de introductie hiervan krijgt deze een formele status en zullen de medewerkers nog meer bevoegdheden bezitten, zoals het verbaliseren en opleggen van sancties zoals fikse boetes aan overtreders van de wet. Het is de bedoeling dat het snelrechtsysteem toegepast wordt,” zegt waarnemend directeur van het ministerie van Openbare Werken, Vidjay Doerga-misier in gesprek met DSuriname.

Naam OW Politie

“De functie OW Politie dekt de lading volledig, van overtredingen zowel als sancties. Het ligt in de bedoeling dat bijvoorbeeld niet alleen bouwkundige overtredingen aangepakt zullen worden, maar ook overtredingen van civieltechnische aard, alsook overtredingen van de Stede-bouwkundige Wet 1972 waaronder illegale verkavelingen. De Bouwwet en de Stedebouwkundige Wet bieden de mogelijkheden overtreders te straffen met een hechtenis of door boetes op te leggen.”

Deelnemers aan de training 

“Gelet op een afgebakend aantal deelnemers heeft het ministerie voor deze keer zoveel als mogelijk medewerkers geselecteerd die de opgedane kennis daadwerkelijk tijdens het uitvoeren van hun taken zullen toepassen, met name de medewerkers die belast zijn met de controle en toezicht op de naleving van de bouwvoorschriften. Tenslotte mag gezegd worden dat het ministerie ernaar streeft om samen met het Korps Politie Suriname  op reguliere basis deze BAVP-opleidingen te verzorgen voor haar medewerkers,” stelt Doerga-misier.

IS

error: Kopiëren mag niet!