Bewoners Brokopondo willen revolverende ontwikkelingsfondsen

Het Platform Traditioneel Gezag van Brokopondo heeft afgelopen zaterdag tijdens het bezoek van de top regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi in een 13-tal petities namens de districtsbewoners de wensen kenbaar gemaakt met betrekking tot vraagstukken die betrekking hebben op gemeenschapsontwikkeling, veiligheid en economische ontwikkeling in het district.

Zo wordt in één van de petities aan president Santokhi gevraagd, dat er een MoU (Memorandum of Understanding) wordt getekend tussen het Traditioneel Gezag, de overheid en Rosebel Gold Mines voor de bouw, inclusief financiering van een middelbare school te Brokopondo die op 1 oktober 2023 operationeel moet zijn. Voorts dient de MoU te behelzen de upgrading en uitbreiding van de Medische Zending te Bronsweg en Klaaskreek, alsmede het rehabiliteren en onderhouden van de bestaande weg naar Matawai.

Ter vastlegging gemaakte afspraken

In de afgelopen periode heeft het Platform Traditioneel Gezag van Brokopondo in haar functie van gesprekspartner en mediator tussen de gemeenschap en actoren in het district gestaag gewerkt aan zaken die van belang zijn voor het duurzaam ontwikkelen van het district.  Deze petitie is volgens het Platform Traditioneel Gezag bedoeld om de gerealiseerde afspraken van de afgelopen periode met partners vast te leggen als referentie voor de gemeenschap van Brokopondo.

In een andere petitie wordt aan president Santokhi gevraagd om het daarheen te leiden, dat Staatsolie, eigenaar van de Afobaka krachtcentrale, een revolverend fonds opricht waarin 1% van de jaaromzet van de centrale wordt gedeponeerd voor het ondersteunen van duurzame ontwikkeling in het district (In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug, zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren.).

Gesteld wordt dat het verkrijgen van financiële middelen om te ondernemen in Brokopondo op een onacceptabele manier wordt bemoeilijkt door het feit dat gronden niet ingezet kunnen worden als onderpand bij financiële instellingen. 

Goedkoop kapitaal

In het verlengde hiervan vraagt het Traditioneel Gezag, dat twee andere bestaande fondsen, te weten de Suriname Environmental and Mining Foundation, SEMIF (Grassalco en IAmGold/Rosebel) en het Rosebel Community Fund (RCF) aangepast worden tot revolverende ontwikkelingsfondsen. Hierdoor wordt het probleem waar de gemeenschap en ondernemers in het district mee kampen, namelijk de beschikbaarheid en toegankelijkheid van goedkoop kapitaal, opgelost. De fondsen zullen niet alleen bestemd zijn voor commerciële activiteiten, maar ook voor andere gemeenschaps ontwikkelingsprojecten ten behoeve van duurzame ontwikkeling in het district.

Gronden Victoria

Het Platform Traditioneel Gezag van Brokopondo vraagt voorts dat de gronden behorende bij het staatsbedrijf Landbouwmaatschappij Victoria (LMV) in het district toe te kennen aan de gemeenschap van Brokopondo. 

De recente overstromingen in het gebied hebben aangetoond dat het verbouwen van gewassen op hogere terrassen noodzakelijk is om herhaling van overstromingsschade te minimaliseren of te voorkomen.  De gronden bij Victoria, de grootste aaneengesloten landbouwgronden in het district, zijn uitermate geschikt daarvoor.

Daarnaast maakt het in bezit krijgen van Victoria door de gemeenschap van Brokopondo integraal deel uit van het masterplan van het Traditioneel Gezag en de lokale ondernemers om Brokopondo tot een voedselproducerend en dus duurzaam ontwikkeld district te maken, want het goud zal eens opraken, aldus staat in één van de petities.

Probleem Ukemmans

Ook is aan president Santokhi gevraagd maatregelen te treffen om de invasie van de zogenaamde Oekerman of Ukemmans in het district met name in en rondom Nieuw Koffiekamp aan banden te leggen.  

Volgens het Platform Traditioneel Gezag  is het aantoonbaar dat meer dan negentig procent van deze invasie van buiten het district Brokopondo komt.  Een invasie welke gepaard gaat met een explosieve toename in gebruik van verboden stimulerende middelen en criminaliteit.  Daar bovenop komt een enorme afname in veiligheid bij de actieve mijnen in de omgeving, waarbij een paar maanden terug weer een leven te betreuren viel.

De te nemen maatregelen zullen dus moeten leiden tot een verhoogd veiligheidsgevoel in het district, afname van de criminaliteit, drugsgebruik en het voorkomen van verliezen van mensenlevens vanwege de levensgevaarlijke handelingen van de Ukemmans.

SS

error: Kopiëren mag niet!