AW&J motiveert tienermoeders om hun doelen in het leven te bereiken

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), heeft in samenwerking met het Jamaata Education Center, een ICT-project voor tienermoeders afgerond. De jonge moeders zijn in een een maand tijd getraind in een computerpakket bestaande uit de softwareprogramma’s Windows, Word, Excel en PowerPoint. Ze mochten hun certificaat vrijdag 20 mei in ontvangst nemen. Het gaat om een groep van 41 jonge moeders, waarvan nog 9 trainees de training moeten afronden, zo meldt het ministerie dinsdag 24 mei. 

De jonge vrouwen zijn nu in staat om tekst in te voeren in een computer en data te verwerken, als ook presentaties in elkaar te zetten. Afgezien van de opgedane software kennis, hebben de dames ook computervaardigheden geleerd zoals het gebruik van de computer, het maken van bestanden op de computer en het omgaan met internet. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen de moeders toepassen in het maken van hun schoolopdrachten en eventueel in het volgen van online-onderwijs. Ook kunnen de vaardigheden goed van pas komen als de tienermoeders de arbeidsmarkt op willen op zoek naar een baan.

Bij deze gelegenheid hebben de directrice Jeugdzaken, Genti Mangroe, en de fungerend onderdirectrice van de Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA), Madhoeri Moenesar, de jonge moeders toegesproken.  Beide hebben benadrukt, waarom het ministerie zich inzet voor deze groep. Middels bewustwording, training en begeleiding, wenst het ministerie volgens hen mogelijkheden te creëren voor deze groep om de school af te maken of om verder te studeren. Ook wenst het ministerie de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten voor deze groep. 

De groep werd aangemoedigd om niet bij de pakken neer te zitten, maar om de kennis en vaardigheden te benutten voor de eigen ontwikkeling waardoor ze kunnen gaan werken aan de realisatie van hun levensdoelen. De jonge moeders werden vooral opmerkzaam gemaakt dat zij zich bewust moeten zijn van hun seksuele -en reproductieve gezondheid, temeer ze nog jong zijn.

De directrice en onderdirectrice hebben de garantie gegeven dat het ministerie zich te allen tijde zal inzetten voor de verdere ontwikkeling van deze moeders.

Jennifer Landveld-Amaata, directrice van Jamaata Education Center, is erg tevreden met het bereikte resultaat. Zij heeft haar dank uitgesproken aan het ministerie en heeft de cursisten op het hart gedrukt om de opgedane kennis goed te gebruiken en zich verder te ontwikkelen. Het ministerie had overigens gezorgd voor kinderoppas ter plekke gedurende de training.    

(Op de foto: zittend vlnr: Madhoeri Moenesar, Genti Mangroe, Ruth Filemon (gemeenschapsontwikkelingsmedewerkster). Op de achtergrond de tienermoeders en personeel van Project Scholieren Moeders waaronder Xanseviera Amattaram (uiterst links eerste rij staand) en Emelia Sanwikara, eerste rij staand in het midden).

error: Kopiëren mag niet!