President Santokhi installeert Nationaal Crisisteam

President Chandrikapersad Santokhi heeft een Nationaal Crisisteam geïnstalleerd. Dit gebeurde in een besloten vergadering op maandag 23 mei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Het staatshoofd heeft zich na het oriëntatiebezoek aan Brokopondo het afgelopen weekend laten adviseren door een team van deskundigen inzake de situatie van de ondergelopen gebieden. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname maandagavond in een persbericht.

Het Nationaal crisisteam valt onder de verantwoordelijkheid van het clusterteam van ministers bestaande uit de ministers van Financiën en Planning, Justitie en Politie, Defensie, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

In het crisisteam hebben verder zitting vertegenwoordigers van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), enkele leden van De Nationale Assemblee, een jurist en ter zake relevante instanties.

Per ministerie een werkgroep ten behoeve van crisisteam

Het is de bedoeling dat per ministerie een werkgroep zal worden ingesteld. Ook zal er per district een werkgroep worden ingesteld ten behoeve van het crisisteam.

Tussen het NCCR en de directeur van Financiën zullen directe lijnen bestaan, namelijk dat gelden direct beschikbaar gesteld zullen worden op basis van de begroting en behoefte van het NCCR. Verder worden hubs ingesteld in diverse districten; de hubs worden gefaseerd uitgevoerd samen met het crisisteam. In de hubs zullen ook onderwijs en gezondheidsmogelijkheden bekeken worden. Bovendien zal het opzetten van een mobiel veldhospitaal deel uitmaken van de hulp verdeeld over diverse gebieden.

De mogelijkheid zal bekeken worden voor inzet van helikopters van buitenlandse oliemaatschappijen lokaal en in de regio. De algehele veiligheidssituatie van de gemeenschappen die hun huis en eigendommen hebben verlaten, zal ook aandacht krijgen.

Tevens zal de Public Relations ingaande heden slagvaardiger zijn: er zal een woordvoerder aangewezen worden bij het clusterteam van ministers, in deze de minister van ROS en zijdens NCCR-coördinator Jerry Slijngard. 

Noodtoestand?

Voorzover bekend is er vooralsnog geen noodtoestand uitgeroepen. President Santokhi had eerder laten weten, dat maandag zou worden besproken of de noodtoestand zou moeten worden uitgeroepen voor door watersnood getroffen gebieden. In het maandagavond verschenen persbericht van de Communicatie Dienst Suriname wordt echter met geen letter gerept over een noodtoestand.

error: Kopiëren mag niet!