Watersnood behoeft meer interventies

Delen van het binnenland zijn over enkele dagen al 2 maanden onder water. Er zijn in DNA harde woorden gevallen van de DNA-leden die afkomstig zijn van het binnenland, maar de houding had harder kunnen zijn. De gezamenlijke leden van DNA uit het binnenland hadden hun politieke verschillen opzij kunnen zetten en gezamenlijk een motie kunnen indienen met een opdracht aan de regering.

We hebben gezien dat de leden van de oppositie met de ogen dicht hard op doel schoten, maar de bal ging steeds hoog over het doel. De leden van de coalitie waren kritisch maar ze schoten niet hard terug op eigen doel. De vp werd verdedigd dat hij genoeg heeft gedaan, de president werd ook verdedigd, want hij gaat zaterdag weer naar het gebied. Wij denken, dat het gaan naar het gebied een goed gebaar is, maar het legt geen zoden aan de dijk. Een aantal zaken met betrekking tot de watersnood is nog steeds onduidelijk.

Zo is de vraag onbeantwoord of de regering verplicht is de personen wiens huizen onder water zijn gelopen, te compenseren. De meningen daarover zijn verdeeld. Is de Staatsolie Power Company NV verantwoordelijk voor de wateroverlast oftewel de schade?

Is de schade veroorzaakt door het spuien? Het lijkt wel alsof er een causaal verband is tussen het spuien op hoger niveau en het onder water komen te liggen van de omliggende woongemeenschappen bij het meer. Er zijn sommige jaren geweest waar er in dezelfde gebieden wateroverlast was in de maanden mei/juni. Toen werd het spuien niet aangewezen als de hoofdoorzaak. Toevallig wordt er gespuid en valt er nu ook meer dan gemiddeld regen. Zouden de gebieden door het spuien even hoog en even lang onder water zijn als het niet had geregend? Deze vragen zijn onbeantwoord, maar inmiddels blijkt er in de samenleving wel een aanname te zijn dat de wateroverlast door het spuien, dus handelingen van Staatsolie is veroorzaakt.

Hoe groot is de schade en waaruit bestaat het? In DNA zijn er geen wetenschappelijk verantwoorde schattingen genoemd over de omvang van de schade. De schade kan materieel zijn, maar het kan ook een immateriële waarde hebben. Beweerd is dat door het spuien van het water, een financieel voordeel is nagestreefd en is bereikt door het staatsbedrijf, dus de regering. Er zou zijn bespaard of er zou meer stroom zijn opgewekt.

Er is kortom veel geklaagd door de DNA-leden uit het binnenland. Men heeft emotioneel gereageerd, maar er is nog geen rechtszaak waarin schadevergoeding wordt geëist. In de afgelopen dagen zou zijn beweerd, dat de omliggende gemeenschappen waren aanbevolen om op hoger gelegen gebieden te gaan wonen. De riskante plekken voor bebouwing en bewoning zouden zijn aangewezen door de regering, maar men zou zich niet daaraan hebben gehouden.

Mensen hebben de rivier nodig voor transport en dagelijkse werkzaamheden en sanitair en wil daarom er zo dicht mogelijk op wonen. Een vraag die onbeantwoord is, is of de hoger gelegen gebieden die waren aangewezen als ideaal woongebied, ook onder water zijn gelopen. Hoeveel duizend mensen, hoeveel huishoudens zijn getroffen door de watersnood? Er zijn stemmen opgegaan om na 2 maanden in het gebied de noodsituatie af te kondigen. Daardoor kan ook eerder buitenlandse hulp worden aangeboden. Er is ontevredenheid over de hulp die geboden moet worden door de regering.

In bepaalde politieke hoeken wordt geprobeerd om de president in deze als de boeman te presenteren. Zo wordt beweerd, dat de vp uit eigen zak hulp geeft en dat er zou zijn beweerd, dat voor de overheidshulp mensen afhankelijk zijn van goedkeuring van de president. De president zelf heeft momenten voor de goedkeuring van de begroting over 2022 aangegeven, dat uit de begroting van het kabinet van de president, noodhulp wordt gefinancierd. Er zou namelijk tijdens de begrotingsbehandeling veel kritiek zijn op het budget dat begroot is voor het Kabinet van de President. Men zou bij de oppositie van mening zijn, dat er geen budget opgebracht zijn voor het Kabinet van de President en vp, omdat deze geen staatsorganen zouden zijn.

Wat nu zeker opvalt is dat na ongeveer 2 maanden er vanuit de burgerij weinig private initiatieven zijn om hulp aan te bieden aan de getroffen gebieden. Er zijn nog geen massale inzamelingsacties gaande. Er zijn individuen op micro-niveau bezig zijn om water en andere goederen in te zamelen. Eerder hebben we deze inzamelingsacties wel gehad.

Het is onduidelijk wanneer het water in de gebieden zal zakken. Ook weten we niet of de gebieden ooit bewoonbaar zullen zijn, want het zou zich weer kunnen herhalen als de spuikleppen openstaan. Wat ook tot nog toe onduidelijk is, of deze watersnood te maken heeft met klimaatverandering. Want er zijn nu ook andere gebieden die onder water zijn gelopen door het buiten de oevers treden van de rivier. Er is beweerd. dat er in de komende dagen veel regen zal vallen en dat er ook rukwinden zullen zijn. Wanneer weten we niet en het is niet aan de burgers verteld. Ook weet men niet welke maatregelen men moet treffen om schade te mitigeren.

Het is nog onduidelijk waar de burgers van de onder water gelopen gebieden nu zijn. Zijn ze ‘verhuisd’ naar hoger gelegen gebieden? De getroffen mensen zijn niet door de regering of het NCCR geëvacueerd. Of is het zo, dat de gemeenschappen vanwege hun levensstijl en hun ‘eenzijn’ met de natuur en kennis van de natuurkrachten, sneller zich elders kunnen vestigen? In elk geval vinden wij dat de regering hulp moet bieden en dat ook bekend maken. Ook moeten nu preventieve maatregelen genomen worden.

Er zijn echter personen uit die gemeenschappen die zeggen, dat de regering hen niet moet komen zeggen waar men moet wonen. Daarover is dus meer dialoog nodig.                  

error: Kopiëren mag niet!