Start bouw diepwaterhaven Nickerie wacht op toewijzing grond

De start van de bouw van de diepwaterhaven in Nickerie wacht op goedkeuring van de grondaanvraag gedaan door N.V Havenbeheer. De toewijzing van het stuk land te Nieuw Nickerie is essentieel voor het slagen van dit groots infrastructureel project. De diepwaterhaven zal vanwege de strategische ligging ervan Suriname in staat stellen om in te spelen op de ontwikkelingen in de regio en in de wereld. De bouw van de diepwaterhaven in Nickerie is een public-private samenwerkingsproject tussen N.V. Havenbeheer Suriname en de Amerikaanse Phoenix Development Company. 

De N.V Havenbeheer komt in met grond en Phoenix Development Company komt in met kapitaal. Partijen zijn in het afgelopen anderhalf jaar heel intensief bezig geweest met de voorbereiding van dit project. Indien de grondaanvraag en andere formaliteiten in juni in orde komen, dan kan in augustus met de bouw van de haven van start worden gegaan. Deze mededelingen deed minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement. 

Grootste haven in de regio

De minister overhandigde daarbij een document inzake het project ter inzage van de Nationale Assemblee. Dit document is eerder ook aan president Chandrikapersad Santokhi overhandigd. Minister Jubithana zei, dat N.V. Havenbeheer klaar staat om in een speciaal daartoe te beleggen vergadering van het parlement nadere informatie over het project te geven. 

De minister legde gisteren in het parlement uit dat er veel meer komt kijken bij dit havenproject. Er komt volgens hem een speciale economische zone, die van grote betekenis zal zijn voor Suriname. Vanuit het ministerie van Grond- en Bosbeheer (GBB) is er een commissie ingesteld ter beoordeling van de aanvraag voor het stuk land te Nieuw Nickerie. Er zijn reeds veldbezoeken geweest. Ook zijn er bodemonderzoeken verricht, en een milieuonderzoek.

Zolang N.V. Havenbeheer het terrein nog niet toegewezen heeft gekregen, kan het project niet van start gaan. “Hoe sneller de formaliteiten afgerond worden, des te beter”, sprak de TCT-minister. Een belangrijk aspect dat ook nog rond moet komen, is de samenwerking tussen de N.V Havenbeheer en Staatsolie Suriname. De samenwerking tussen deze twee staatsbedrijven zou onder andere moeten gaan over de afhandeling van onder andere toekomstige gasproductie. Indien dit jaar met de bouwwerkzaamheden wordt gestart, zal de diepwaterhaven in Nickerie binnen 2 tot 3 jaar de grootste havenfaciliteit in de regio zijn.

SS 

error: Kopiëren mag niet!