DNA-lid Jones (NDP) heeft oplossingsmodellen voor problemen in Nickerie

Het NDP-Assembleelid Ebu Jones probeert op welke manier dan ook als volksvertegenwoordiger zijn stem te laten horen en vooral de noden van de samenleving voor te leggen aan het hoogste College van Staat. Zo heeft tijdens de begrotingsbehandeling gangbare oplossingsmodellen voorgesteld aan de verschillende ministers en overige aanwezigen,

Personeel Mungra Medisch Centrum

Jones maakte middels zijn betoog duidelijk aan de leden in de Nationale Assemblee, dat personeel van het Mungra Medisch Centrum nog steeds niet zijn voorzien van de nodige financiële middelen die ze moesten krijgen van de overheid. Hij benadrukte het baanbrekend werk dat dagelijks verricht wordt door het verschillende medisch personeel en andere werknemers in het ziekenhuis. De situatie rond de Covid-pandemie was volgens Jones juist de periode waarin de mensen het hardst hebben moeten presteren.

Hij riep in zijn betoog de minister van Volksgezondheid op om een evaluatie te doen en vooral te kijken naar het functioneren van de directrice van deze ziekeninstelling. Jones vindt dat er een falend beleid gevoerd wordt door de directie.

Stijging collegegeld niet draagbaar

Ook de kwestie rondom de abrupte stijging van collegegelden bij het Elsje Finck-Sanichar college (COVAB) naar bedragen die tot boven de SRD 25.000 liggen was voor hem een aandachtspunt. Hij riep de regering namens het volk op, om in te komen met subsidie mogelijkheden om het toch wat dragelijker te maken voor de studenten die zich willen bijscholen in de medische wereld.

Discriminatie werkvloer

Ook de stijgende trend van discriminatie op basis van politieke kleur en etniciteit op de werkplaatsen van het ministerie van Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling en Sport binnen het district Nickerie was voor hem een belangrijk aandachtspunt. Als oplossing bracht hij het wegwerken van discriminatie van welke vorm dan ook duidelijk naar voren in zijn betoog.

Sociaal zwakkeren 

Voor de sociaal zwakkeren is het volgens Jones goed het beleid van de zogenoemde ‘moni karta’ goed te regelen, hij vroeg in zijn betoog aan de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting om een specifieke oplossing te brengen in deze kwestie. De mensen kunnen naar zijn zeggen niet jaren op hun uitkering wachten. 

Verblijfplaats studenten uit verre districten

Duidelijk is voor de NDP-politicus ook het probleem van huisvesting voor kinderen uit verre districten en ging ook hier op in in zijn betoog. Zijn klaaglied was dat de studenten van Nickerie en andere ver gelegen districten toch wel wat aandacht dienen te krijgen. 

Hij riep de volksvertegenwoordigers van zijn district ook op om voor de noden die in het district zijn bij de samenleving op te komen. Jones vervolgde met het advies aan de regering om het beleid op de juiste manier voor te zetten en niet ervan uit te gaan, dat projecten die gestart zijn in de periode van de vorige regering in de doofpot moeten belanden. Het volk heeft in deze moeilijke tijd naar zijn zeggen hulp nodig.

GW

error: Kopiëren mag niet!