Shri SitaRam mandir viert 25-jarig bestaan

De Shri SitaRam mandir bestaat vrijdag 20 mei 25 jaar en dat wordt vandaag (donderdag) gevierd met een 1-daagse Ramayan jagya. Er is in dit verband ook een boekje door het bestuur geschreven. Over het ontstaan en initiatief om een mandir op te zetten op het huidig adres, Helena Christina, wordt het volgende vermeld in het boekje. 

Mevrouw Sila heeft informatie meegenomen en voorgelegd aan wijlen de heer Pt Laltapersad Ghisaidoobe die geestelijke voorganger was van haar huis. Wijlen de heer Pt Laltapersad Ghisaidoobe heeft het initiatief genomen en samen met wijlen de heer Soerdj Boeddha eerst de mensen van de buurt bij elkaar gebracht door bijeenkomsten te organiseren om het bovengenoemd idee tot ontplooiing te brengen. Dit idee werd met beide handen geaccepteerd en de eerste mensen hebben zich toen samengebundeld.

Het heeft ongeveer 7 jaren geduurd om de mandir helemaal sleutel klaar te krijgen alvorens de opening kon plaatsvinden. Toen het einde in zicht was besloten de organisatoren van de mandir een bestuur samen te stellen. Er zijn zeker drie besturen geweest vanaf het bestaan. Het huidig bestuur bestaat uit de volgende leden: 

  • Mevr. Widjmawatie Rampertap m.b.a. mevr. Moenique, voorzitter 
  • Mevr. Wydiawatie Sewdien- Sewkaransing m.b.a. mevr. Nita, ondervoorzitter 
  • Mevr. Karishma Kienno (secretaris) 
  • Mevr. Maritha Soekhoe (penningmeester) 
  • Mevr. Mohan Bhanmatie ( algemeen bestuurslid) 
  • Pt. Chetram Ghisaidoobe ( adviseur) 
  • Pt. Tjanderdath Wikash Ghisaidoobe (priesterraad voorzitter) 
  • Pt. Tushar Ghisaidoobe ( Pudjari).

Pandith Wikash Tjanderdath Ghisaidoobe zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat een bijzondere dank uitgaat naar een ieder, waaronder buurtbewoners, donateurs, die het 1-daagse Ramayan jagya hebben mogelijk gemaakt. Een boodschap die het bestuur en de pandit meegeven is, dat jongeren zich moeten gaan verdiepen in de religie. De Sanatan Dharm heeft niet alleen met de cultuur te maken, maar leert een ieder ook een levensstijl. Verder vergemakkelijkt het maken van een keuze en brengt iedereen op het juiste pad in het leven. 

(Khoesiaal P.)

error: Kopiëren mag niet!