Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA) in juli operationeel

Het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) zal naar verwachting in juli operationeel zijn. De wet NOFA, die in maart door de Nationale Assemblee was goedgekeurd, is onlangs gepubliceerd. De voordrachten voor het NOFA-bestuur zijn voor het overgroot deel reeds binnen.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt te hopen na deze week over te kunnen gaan tot installatie van het bestuur. De aanwijzing van de beheerder van het fonds door de LVV-minister zal na een openbare inschrijving plaatsvinden. Het fonds zal worden beheerd door een kredietinstelling.

Eerder heeft de regering aangegeven een bedrag van SRD 100 miljoen in NOFA te zullen stoppen. Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling afgelopen maandag in de Nationale Assemblee, heeft Mahinder Jogi (VHP) een dringend beroep gedaan op de regering om het toegezegde initieel bedrag van SRD 100 miljoen daadwerkelijk ter beschikking te stellen van het fonds. Het hoeft volgens hem niet in één keer te gebeuren, maar een substantieel bedrag moet wel beschikbaar zijn bij de start van het fonds. Hij denkt in de orde van grootte van SRD 50 tot 75 miljoen. Er lijkt een grote kredietbehoefte te bestaan binnen de agrarische sector.

Tijdens de behandeling van de wet NOFA hebben volksvertegenwoordigers uit het binnenland nadrukkelijk erop gewezen, dat het fonds voor het hele land moet gelden, dus ook voor agrariërs in het binnenland.

Goedkope kredieten

Het NOFA is een kredietfonds voor kleine- en middelgrote bedrijven in de agrarische sector. Het biedt perspectieven voor de agrarische sector om de productie van voedsel te verbeteren en te verhogen.

Uit het NOFA zullen “goedkope” kredieten aan agrariërs worden verstrekt. Het rentepercentage zal 5,5% bedragen met een aflossingsperiode die afhankelijk is van het gewas of product. Bij de goedkeuring van de wet NOFA in maart heeft LVV-minister Sewdien erop gewezen, dat hoewel NOFA goede perspectieven biedt voor de agrarische sector, het niet zaligmakend is.

Er zullen nog meer randvoorwaarden geschapen moeten worden om de ontwikkeling van de sector te kunnen faciliteren. Hij noemde onder andere zaken zoals de waterhuishouding, productie efficiëntie, verwerking en afzet, onderzoek, begeleiding en voorlichting. Het instellen van waterschappen en productschappen zijn zaken die thans ook ter hand worden genomen. De wet productschap is reeds naar het parlement gestuurd voor behandeling.

SS   

error: Kopiëren mag niet!