Minister Sewdien heeft haast met installatie Water- en Productschappen

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij  (LVV) zegt haast te hebben met de installatie van de verschillende waterschappen en productschappen in de agrarische sector. Indien deze beheers- en productieorganisaties er zijn, zal zeker 80% van de problemen in de agrarische sector opgelost zijn.

Minister Sewdien sprak maandag tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. Of het nou gaat om voerschaarste, kuikenschaarste of problemen met waterbeheer, alles komt nu op het bord van LVV, zei de minister. 

Bij productschappen en waterschappen is sprake van een andere werkwijze. De stakeholders van een sector, subsector, gewasgroep of product komen bij elkaar om zelf oplossingen te vinden voor de problemen binnen hun branche of bedrijfskolom. LVV hoeft bijvoorbeeld dan niet meer in te springen bij de import van kunstmest, zoals nu bijvoorbeeld het geval is.

Met het instellen van verschillende productschappen zal een heel andere werkwijze worden gevolgd. Bij waterschappen gaat het om het beheer van water en het onderhoud van waterwegen. In het district Nickerie is er reeds sprake van waterschappen. De effectuering ervan zal verbeterd moeten worden.

De behandeling en goedkeuring van de ontwerpwet Productschappen geniet voor het ministerie van LVV grote prioriteit. Het vraagstuk van productschappen is recentelijk veel in het nieuws geweest vanwege de problemen met opkoopprijzen en kunstmest in de rijstsector.

Met het bestaan van een Productschap Rijst zouden deze problemen zich niet meer hoeven voor te doen, omdat alle actoren in de productiekolom rijst institutioneel rond de tafel zitten om zelf oplossingen te vinden voor de problemen die zich voordoen bij de productie van rijst. In elke sector, subsector, gewasgroep of product kunnen productschappen worden opgezet.

SS

error: Kopiëren mag niet!